Informasjon

Tannråte

Behandling

Målet er å sette inn behandling tidligst mulig for å unngå større skader på tannen og de ubehagelige videre konsekvensene av tannråte.

De samme prinsipper gjelder for håndtering av kariessykdom av melketenner som av varige tenner. Sykdom i melketenner gir vanligvis mindre smerter, fører sjeldnere til bylldannelse og eventuelle større betennelser tømmer seg oftere gjennom huden.

Ved tannråte med mild pulpitt fjernes det kariøse vevet og erstattes med en tannfylling.

Ved tannråte med kraftigere pulpitt må det gjøres rotbehandling. Pulpa fjernes, og det tomme pulparommet og pulpakanalene i tannens røtter fylles med en fylling. Alternativt fjernes tannen. Tilstanden er smertefull og smertestillende medisin er nødvendig. Ved tegn på kraftig betennelse må det behandles med antibiotika, penicillin. I tilfeller hvor det har dannet seg en byll, må denne skjæres opp slik at puss får tømt seg ut. Hos noen er betennelsen så kraftig at tannlegen først må få kontroll over betennelsen, før det startes med rotbehandling.

Animasjon av rotfylling
Forrige side Neste side