Informasjon

Innkilt visdomstann

Innkilt visdomstann foreligger når stedet tannen skulle komme opp, er helt eller delvis blokkert.  Symptomer på innkilt visdomstann oppstår ved komplikasjoner som infeksjon. Disse kan være smerte, dårlig ånde, hevelse, hodepine og kjevesmerter.

Visdomstenner er de siste jekslene (molarene) som bryter frem fra gummen. De bryter frem sent i tenårene eller tidlig i 20-årene, når vi er mer "vise", derav navnet visdomstenner.

Hva er en innkilt visdomstann?

Visdomstenner oppfattes som innkilte når "oppstigningsbanen" fra beinet og opp i munnhulen er blokkert, enten delvis eller helt. Dette kan i noen tilfeller føre til komplikasjoner som infeksjon (perikoronitt), skade på tilgrensende tenner, sykdom i tannkjøttet og cystedannelse. I tillegg kan tannen bli vanskelig å holde ren på grunn av sin beliggenhet i kjeven, og måten den er stengt inne på. Tannen kan derfor bli utsatt for betydelig tannråte som kan være vanskelig å reparere.

Tilstanden er svært vanlig. I en svensk undersøkelse fant man at mer enn 70 prosent av personer mellom 20 og 30 år hadde minst én innkilt visdomstann.

Innkilt visdomstann

Hvorfor bryter ikke tannen frem?

Manglende frembrudd av visdomstann kan skyldes at det er for lite plass i kjeven eller at tannen befinner seg i en unormal posisjon. Banen som visdomstannen skal bryte seg fram gjennom, kan også være blokkert av kjevebein eller en annen tann.

Det er tre årsaker til for lite kjeverom for en visdomstann. For det første kan det ha med menneskets utvikling å gjøre, kjevebeinet til mennesket er blitt mindre med årene - dvs. underkjeven står ikke så langt ut som den gjorde en gang i forhistorien. Dernest har forbedret tannhygiene økt sjansen for at vi beholder tennene til langt opp i voksen alder eller gjennom hele livet. Vi kan tenke oss at mennesker som mister tenner, rydder på den måten plass for visdomstennene. Og til sist kan dagens mykere kosthold ha redusert nedslitingen av tennene.

Diagnosen

Diagnosen fastsettes ved at man ser at visdomstannen (eller tennene) ikke er frembrutt. Dette kan bekreftes med et røntgenbilde.

Symptomer på innkilt visdomstann oppstår først dersom det inntrer komplikasjoner, særlig infeksjon (perikoronitt). Dette merkes ved at du får smerte og ømhet i tannkjøttet eller kjevebeinet, dårlig ånde, rødhet eller hevelse i tannkjøttet rundt den innkilte tannen, ubehagelig smak når du biter nær det betente området, hodepine eller kjevesmerter. Ved større betennelser vil lymfeknutene på halsen hovne opp og bli ømme, og i uttalte tilfeller kan du oppleve at du får vansker med å åpne munnen (kjevesperre).

Behandling

Hvis tilstanden ikke gir betennelse eller større tannråteangrep, foretas ingen utvidet behandling. Formålet med behandlingen er å forebygge komplikasjoner eller behandle eventuelle komplikasjoner når de oppstår. Det finnes ikke vitenskapelige bevis på at det er nyttig å fjerne den innkilte visdomstannen før det oppstår komplikasjoner, dvs. mens tannen er frisk. Hensikten med å fjerne en innkilt visdomstann er som ledd i behandlingen av komplikasjoner.

For deg som har en innkilt visdomstann, er det derfor en stor gevinst i det å holde tannen frisk. God tannhygiene med regelmessig tannpuss og flittig bruk av tanntråd/ tannstikker kan forhindre tannråte og infeksjonssykdommer i tannkjøttet - og kan spare deg for en plagsom operasjon.

Dersom det oppstår komplikasjoner, må man fjerne tannen. Eksempler på komplikasjoner som nødvendiggjør inngrep, er:

  • Tilbakevendende kroniske eller akutte infeksjoner
  • Skade på nabotenner
  • Tannråte som ikke lar seg reparere fordi det er håpløst å komme til
  • Utvikling av cyste eller svulst forbundet med visdomstannen
  • Brudd i tannen
  • En tann som hindrer kirurgi i området

Fjerning av en visdomstann gir nesten uten unntak smerter og hevelse etter operasjonen. Inngrepet innebærer en liten risiko for varig skade av nerver i området, noe som kan føre til nummenhet i tungen eller nummenhet i underleppen.

Forløp og prognose

Vanligvis gir en visdomstann som stelles godt, ingen plager. Det finnes ikke bevis for at å unnlate å fjerne en innkilt visdomstann, gjør at det blir trangere for de fremre tennene, at tannstillingen blir dårligere. Dersom komplikasjoner tilstøter, gir det akutte eller vedvarende symptomer som smerter, hevelse, dårlig ånde og hodepine.

Yngre pasienter, hos hvem tennene ikke er endelig utvokste, har færre komplikasjoner ved fjerning av en visdomstann, enn pasienter som er eldre.

Vil du vite mer?

  • Ikke-frembrutt visdomstann - for helsepersonell