Informasjon

Øre-nese-halsutredning

Øre-nese-hals er som navnet sier, en medisinsk spesialitet som befatter seg med sykdomstegn og sykdommer i ører, nese og hals. Sykdommer kan være betennelser, nedsatt hørsel, svimmelhet, svulster.

Hva er øre-nese-hals?

Øre-nese-hals (ØNH) er som navnet sier, en medisinsk spesialitet som befatter seg med sykdomstegn og sykdommer i ører, nese og hals. Sykdommer kan være betennelser, nedsatt hørsel, svulster, balanseproblemer.

Øre-nese-hals-leger har ekspertise i sykdommer i dette området av kroppen. En god del ØNH-leger driver privat praksis, men de fleste jobber i sykehus. Mye utredning og behandling av ØNH-lidelser foregår derfor enten i privatpraksis eller ved sykehusenes poliklinikker.

10398-2-3671-ore-oversigtbillede.jpg

Undersøkelse av ører, nese og hals

Utredning av plager fra ører, nese og hals består i klargjøring av sykehistorie, kroppsundersøkelse, laboratorieundersøkelser og bildediagnostikk.

Sykehistorien

Sykehistorien får ØNH-legen rede på gjennom å intervjue deg. Innholdet i samtalen bestemmes selvfølgelig av dine aktuelle plager. Det overordnede målet for legen er å få en klar fremstilling av symptomenes art og hvordan de har utviklet seg over tid. Fremtredende symptomer kan være smerter, nedsatt hørsel, renning fra ørene, øresus, svimmelhet, nesetetthet, renning fra nesen, neseblødning, snorking, svelgevansker, heshet.

Legen vil i løpet av samtalen spørre deg ut om:

 • Når plagene startet?
 • Hva de består i?
 • Hvordan de har utviklet seg?
 • Hva forverrer?
 • Hva lindrer?
 • Har du nattlige plager?
 • Hvordan er formen din?
 • Tidligere sykdommer?
 • Har du prøvd medisiner og hvordan har disse virket?
 • Hvordan fungerer du på skolen/jobben og i det daglige?
 • Eventuelle andre mer detaljerte spørsmål knyttet til dine plager.

Tenk gjennom disse spørsmålene før du møter legen. Det kan gjøre det lettere for deg å svare på spørsmål, og du kan gi mer nøyaktige opplysninger. Det vil i sin tur bidra til at legen lettere finner fram til riktig diagnose og behandling.

Den fysiske undersøkelsen

Øre-nese-halsundersøkelsen er spesiell. Ved hjelp av spesialutstyr undersøkes ørene (otoskopi, tympanometri), nesen (rhinoskopi) og halsen (bakre rhinoskopi, indirekte laryngoskopi, endoskopi). For å danne seg et inntrykk av om du har hørselsskader, undersøker legen deg med ulike stemmegaffel-tester. Ved utredning av svimmelhet brukes ofte avansert teknisk utstyr. Legen betrakter deg - ser du syk ut, hvordan er stemmen din, puster du fritt gjennom nesen. Etter behov undersøkes også øvrige deler av kroppen.

Laboratorieundersøkelser

Vanligvis er blodprøver av mindre interesse ved utredning av sykdom i ØNH-området. Hørselsmålinger er viktige ved utredning av nedsatt hørsel.

Bildediagnostikk

Ved noen tilstander kan bildediagnostikk være viktig. Vanligst er vanlig røntgen, men også ultralyd, CT og MR benyttes. Ved hjelp av et øremikroskop kan legen granske trommehinnen grundig, og ved hull i trommehinnen kan legen se inn i mellomøret.

Endoskopi benyttes i nesen og halsen for å studere detaljer og for å kunne ta vevsprøver.