Informasjon

Misdannelser i øret

Med misdannelser i øret mener man medfødte feil av ytre øret, øregang eller indre øret. Slike misdannelser kan være på ett øre eller på begge ørene.

Hva er misdannelser i øret?

Med misdannelser i øret mener man medfødte feil av ytre øret, øregang eller indre øret. Slike misdannelser kan være på ett øre eller på begge ørene. De vanligste feilene kan være:

  • Mikroti - underutvikling av det ytre øret, slik at øret blir mindre enn normalt.
  • Anoti - manglende utvikling av det ytre øret. Man blir født uten et ytre øre.
  • Preaurikulær fistel - utvikling av en "falsk øregang" som åpner seg i huden foran øret.
  • Aurikulært vedheng - medfødt vedheng på det ytre øret som ikke skal være der normalt.
  • Auris alatae - også kalt utstående ører

Slike misdannelser kan også være forbundet med feilutvikling av øregang og indre øre.

Årsak

Slike misdannelser oppstår i svangerskapet og kan skyldes ulike forhold. Noen skader skyldes genetiske feil. Disse kan oppstå uten at man har utsatt seg for noe skadelig i svangerskapet, og de er derfor umulige å forutsi.

Ulike kjemikalier er skadelige for ørets utvikling, og det er derfor viktig at man ikke utsetter seg for slike stoffer når man er gravid. Snakk med legen din og spør hva du skal være forsiktig med. En del medisiner kan være skadelige for fosterets utvikling, det er derfor viktig at du som gravid sjekker de medisinene som du eventuelt bruker. Slike misdannelser oppstår ofte svært tidlig i svangerskapet, allerede omkring femte til sjette uke av fosterutviklingen - før du vet at du er gravid, slik at man ideelt sett burde sjekke slike ting før man ble gravid.

Noen misdannelser kan også skyldes virusinfeksjoner i svangerskapet.

Diagnosen

Diagnostikken innebærer å kartlegge hvilken misdannelse som foreligger og bedømme omfanget. Undersøkelsen vil i hovedsak utføres av spesialist i øre-nese-hals sykdommer. Det viktigste i første omgang er å finne ut om det er fri vei inn til det indre øret og om øregangen er ufullstendig utviklet.

Øre, oversikt

Behandling

Behandlingen varierer med hvilken misdannelse som foreligger. Det viktigste er å prøve å legge forholdene til rette for en normal hørselsutvikling. Ut i fra dette blir det da viktig å komme raskt i gang med utredning og behandling.

Hvilke behandlingstiltak som blir satt i verk, vil du få vite mer om av din behandlende lege. En mulighet som foreligger, er kirurgisk retting av misdannelsen. Det vil i noen tilfeller være aktuelt å supplere med et spesialtilpasset høreapparat. Andre alternativer kan være tilpasset protese.

Prognose

Prognosen avhenger av type misdannelse. De fleste vil få en bra hørsel dersom tilstanden blir behandlet i tide. Med dagens kirurgi klarer man også å få svært tilfredstillende kosmetiske resultater.

Vil du vite mer?