Informasjon

Nekrotiserende ekstern otitt

Nekrotiserende ekstern otitt er en aggressiv betennelse i ytre øregang. Den rammer først og fremst eldre mennesker med diabetes. Tilstanden var tidligere en alvorlig sykdom, men moderne medisin har bedret prognosen betydelig.

Temaside om Korona

Hva er nekrotiserende ekstern otitt?

Øre - oversiktsbilde

Nekrotiserende ekstern otitt er en sjelden komplikasjon til øregangseksem og betennelse i øregangen. Nekrotiserende betyr at tilstanden ødelegger vev, ekstern otitt betyr at det er en betennelse i ytre øregang. Tilstanden starter som en harmløs irritasjon i øregangen, utvikler seg til en infeksjon, som etter hvert sprer seg gjennom huden og brusken og inn til tinningbeinet (osteitt, osteomyelitt). Ubehandlet kan infeksjonen bre seg videre til andre bein i hodeskallen, den kan skade hjernenervene og til slutt kan den forårsake skader inne i hjernen og død.

Tidligere betegnet man tilstanden en ondartet (malign) betennelse i ytre øregang, fordi den hadde en høy dødelighet. I dag er dødeligheten langt lavere som en følge av betydelig bedre behandling.

Risikogrupper

Tilstanden er altså en komplikasjon til øregangsbetennelse. Den forekommer først og fremst (over 90 prosent) blant eldre personer med diabetes mellitus eller en annen tilstand som svekker immunsystemet, for eksempel kreftsykdom, AIDS, eller i forbindelse med cellegiftbehandling.

Symptomer

Tilstanden starter som et øregangseksem eller en betennelse i øregangen. Ordinær behandling hjelper dårlig, og det oppstår økende ubehag og smerter, typisk foreligger ofte smerter om natten. Det renner væske ut av øret. Hvis tilstanden forblir ubehandlet, tilkommer andre symptomer som hovne lymfeknuter på halsen, kjevesperre - det vil si vansker med å åpne munnen, eller irritasjon av tyggemuskulaturen. Får infeksjonen anledning til å spre seg innover i tinningbeinet, kan ødeleggelsene i beinvevet skade hjernenerver.

Diagnosen

En øregangsbetennelse som ikke blir bedre, hos en person med en sykdom som svekker immunapparatet, gir mistanke om tilstanden. Allmennlegen vil kunne finne at du har en forhøyet blodsenkning (SR). Bakterieprøver fra øregangen avdekker ofte at det foreligger en infeksjon med bakterien Pseudomonas aeruginosa. Vanligvis vil du bli henvist til en ØNH-lege. Bildeundersøkelser i form av CT og scintigrafi vil vise utbredelsen i beinet og bekrefte at det dreier seg om en infeksjon.

Behandling

Behandlingen av nekrotiserende ekstern otitt innebærer korrigering av den underliggende immunsvikten (om mulig), lokalbehandling av øregangen, flere ukers behandling med høye doser med antibiotika som virker mot bakterien Pseudomonas. I unntakstilfeller kan kirurgisk behandling være aktuelt.

Lokalbehandlingen innebærer grundig rensing og rengjøring av øregangen. Antibiotikaholdig salve brukes i øregangen. Det startes også med antibiotika i tablettform. Behandlingsvarigheten kan være minst fire uker, men varigheten avgjøres i hvert enkelt tilfelle avhengig av hvor raskt medisinen virker, og hvor omfattende betennelsen er.

Prognose

Tilstanden lar seg i dag i de aller fleste tilfeller helbrede. Hos noen pasienter med betydelig svekket allmenntilstand på grunn av underliggende sykdom, kan likevel tilstanden bli livstruende.

Forebyggende behandling

Pasienter som har lett for å få øregangseksem og øregangsbetennelse, og som har en grunnsykdom som svekker immunapparatet, bør ikke bruke Q-tips eller fyrstikker til å klø eller rense med i øregangen. Dette kan gi små sår i øregangen og bli en inngangsport for aggressive bakterier. Også helsepersonell bør være forsiktige med instrumentering i øregangen hos slike pasienter.

Vil du vite mer?