Informasjon

Nekrotiserende ekstern otitt

Nekrotiserende ekstern otitt er en aggressiv infeksjon i ytre øregang. Den rammer først og fremst personer over 65 år med diabetes. Tilstanden var tidligere ofte en dødelig sykdom, men moderne medisin har bedret prognosen betydelig.

Hva er nekrotiserende ekstern otitt?

Øre - oversiktsbilde

Nekrotiserende ekstern otitt er en sjelden komplikasjon til betennelse i øregangen. Nekrotiserende betyr at tilstanden ødelegger vev, ekstern otitt betyr at det er en betennelse i ytre øregang. Tilstanden kan starte som en harmløs irritasjon i øregangen, utvikler seg til en infeksjon, som etter hvert sprer seg gjennom huden og brusken og inn til tinningbeinet (osteitt, osteomyelitt) eventuelt andre nærliggende strukturer.

Ubehandlet kan infeksjonen bre seg videre til andre bein i hodeskallen, den kan skade hjernenervene og til slutt kan den forårsake skader i hjernen og i værste fall død.

Tidligere betegnet man tilstanden en ondartet (malign) betennelse i ytre øregang, fordi den hadde en høy dødelighet. I dag er dødeligheten langt lavere som en følge av betydelig bedre diagnostikk og behandling.

Risikogrupper

Tilstanden er altså en komplikasjon til øregangsbetennelse. Den forekommer først og fremst (over 90 prosent) blant personer over 65 år med diabetes mellitus eller en annen tilstand som svekker immunsystemet, slik som kreftsykdom, etter organtransplantasjon, hiv.

Symptomer

Tilstanden starter som en betennelse, eventuelt eksem, i øregangen. Ordinær behandling hjelper dårlig, og det oppstår økende ubehag og smerter, typisk foreligger ofte sterke smerter om natten. Det renner væske ut av øret. Hvis tilstanden forblir ubehandlet, tilkommer andre symptomer som hovne lymfeknuter på halsen, kjevesperre - det vil si vansker med å åpne munnen, eller irritasjon av tyggemuskulaturen, ansiktslammelser, spyttkjertelhevelse, heshet med mer. Får infeksjonen anledning til å spre seg innover i tinningbeinet, kan ødeleggelsene skade hjernenerver eller føre infeksjon i hjernehinnene.

Diagnosen

En øregangsbetennelse som ikke blir bedre, særlig hos en person med en sykdom som svekker immunapparatet, gir mistanke om tilstanden. Allmennlegen vil kunne finne at du har en forhøyet blodsenkning (SR) og/eller hurtigsenkning (CRP). Bakterieprøve fra øregangen avdekker ofte at det foreligger en infeksjon med bakterien Pseudomonas aeruginosa.

Vanligvis vil du bli henvist til en ØNH-lege, i mer alvorlige tilfeller innlagt i sykehus for videre undersøkelse og behandling. Bildeundersøkelser i form av CT, MR og scintigrafi vil vise utbredelsen i beinet og bekrefte om det dreier seg om en infeksjon.

Behandling

Behandlingen av nekrotiserende ekstern otitt innebærer først og fremst antibiotika, evenuelt antibiotika rett i blodåren (intravenøst). flere ukers behandling med høye doser med antibiotika som virker mot bakterien Pseudomonas er nødvendig. I unntakstilfeller kan kirurgisk behandling være aktuelt.

Lokalbehandling av øregangen er aktuelt som tilleggsbehandling. Lokalbehandlingen innebærer grundig rensing og rengjøring av øregangen. Antibiotikaholdig salve brukes i øregangen.

Forebyggende behandling er  og forsiktighet ved/unngåelse av manipulering i øregangen med for eksempel q-tips. 

Prognose

Tilstanden lar seg i dag i de fleste tilfeller helbrede. Hos noen personer med høy alder og betydelig svekket allmenntilstand på grunn av underliggende sykdom, kan likevel tilstanden bli livstruende eller ha dødelig utgang.

Forebyggende behandling

God regulering av diabetessykdom er viktig forebygging.

Pasienter som har lett for å få øregangseksem og øregangsbetennelse, og som har en grunnsykdom som svekker immunapparatet, bør ikke bruke Q-tips eller annet til å klø eller rense med i øregangen. Dette kan gi små sår i øregangen og bli en inngangsport for aggressive bakterier. Også helsepersonell bør være forsiktige med instrumentering i øregangen hos slike pasienter.

Vil du vite mer?