Informasjon, tilstand

Øregangseksem, otitis externa

Betennelse i øregangen gir ofte intens kløe og ubehag. Tilstanden er ikke uvanlig og kan skyldes fuktighet i øregangen - som oppstår for eksempel ved vannaktivitet og svømming.

Hva er betennelse eller eksem i øregangen?

Øre - oversiktsbilde

Dette er en betennelse i huden som kler øregangen fra det ytre øret og helt inn til trommehinnen. Tilstanden gir ofte intens kløe og ubehag i øregangen. Smerter forekommer også, og smertene kan i enkelte tilfeller være sterke. Som regel vil det renne puss eller væske ut av øret. Øregangen kan hovne opp, og du kan få dårligere hørsel som følge av at øregangen blir tett. Ved kraftig betennelse kan man unntaksvis få feber og føle seg slapp og lite opplagt.

Øregangseksem er en hyppig sykdom. Tilstanden er vanligst blant barn og ungdommer, men den forekommer i alle aldersgrupper. Det antas at cirka ti prosent av befolkningen på et eller annet tidspunkt har hatt denne tilstanden. Cirka 90 prosent av tilfellene er akutte og kun på ett øre.

Neste side