Informasjon

Øremuslingen, skader og sykdommer

Ytreøret er utsatt for diverse skader og sykdommer. Flere av disse krever aktiv behandling for å unngå komplikasjoner.

Hva er øremuslingen?

Øremuslingen er den medisinske betegnelsen på den utvendige, bruskete delen av øret. Denne delen sitter utsatt til for skader og sykdom.

Ulike tilstander

Hematom, blodansamling

Dette er blødning i selve ørebrusken. Du får en blodansamling som er lett synlig på øret. Tilstanden oppstår som regel etter slag mot øret. Dersom du ikke får behandlet tilstanden, kan det medføre at blodansamlingen klemmer mot ørebrusken slik at den mister blodforsyning, noe som kan resultere i at bruskvevet dør. Det kan i sin tur føre til misdannelse av øret.

Perikondritt, bruskbetennelse

Dette er en bakteriell infeksjon i området i og ved brusken i øremuslingen. Infeksjonen oppstår som regel etter skader eller rifter på øret, akupunktur, forfrysning, slag eller operasjoner i området. Tilstanden kan føre til henfall av brusk dersom den ikke behandles.

Erysipelas, rosen

En tilstand som også kalles rosen. Skyldes en infeksjon med streptokokkbakterien. Tilstanden kan oppstå etter ørebetennelser, fra hull i ørene eller ved slag eller skader i huden på det ytre øret.

Atherom, talgansamling

En tilstand som skyldes feil i en talgkjertel. Utførselsgangen til talgkjertelen blokkeres, og det skjer en opphopning av talg i kjertelen. Slike talgansamlinger blir lett betente.

Hudkreft

Hudkreft på øret opptrer stort sett hos eldre mennesker. Tilstanden finnes sjelden hos yngre. Forandringene ses i form av sår som ikke vil gro. Et slikt kreftsår er ufarlig om man bare fjerner kreftforandringene. Det er ytterst sjelden at et slikt kreftsår sprer seg.

Symptomer og behandling

Hematom

Er som regel smertefullt, og man får relativt raskt en rød hevelse på øret. Behandlingen består i tømme ut blodansamlingen ved hjelp av en fin nål eller et lite snitt. Behandlingen bør gis innen 24 timer etter at skaden oppstod.

Perikondritt

Tilstanden gir en diffus, rød og øm hevelse av det ytre øret. Behandlingen består i antibiotika. Dersom det tømmer seg puss fra betennelsen, kan det være nødvendig å åpne opp litt mer slik at mest mulig puss kan tømmes ut før man eventuelt starter antibiotikabehandling.

Erysipelas

En større del av øret blir rødt, ømt, varmt og hovent. Man kan også få små blemmer og feber. Behandles med antibiotika, penicillin.

Atherom

Det danner seg en bløt kul som kan bli relativt stor. Den kan med tiden bli infisert av bakterier. Behandlingen består i fjerning av kulen, og eventuelt bruk av antibiotika dersom man har fått en infeksjon i tillegg.

Hudkreft

Tilstanden mistenkes gjerne når man har et sår som ikke vil gro. Utredning og behandling er en spesialistoppgave, og du vil bli henvist videre til en øre-nese-hals spesialist.

Komplikasjoner

Bortsett fra kreftsår vil de andre sykdommene bli helt bra etter en kortvarig behandling. Når det gjelder kreftbehandlingen, krever den et kirurgisk inngrep.

Ved blødning inn mot brusken er det viktig at du tar kontakt med lege slik at han eller hun kan starte behandling. Går du for lenge uten behandling, kan det føre til at deler av brusken går i oppløsning på grunn av mangel på næring. Da oppstår det man gjerne kaller "blomkåløre" - et fenomen som er særlig utbredt blant konkurransebrytere.

Vil du vite mer?