Informasjon

Alderslangsynthet

Alderslangsynthet, presbyopi, rammer så å si alle fra 40-årsalderen. De som er nærsynte, vil når de fjerner korrigerende linser/briller, i liten eller ingen grad merke fenomenet.

Hva er alderslangsynthet?

Alderslangsynthet eller presbyopi er nedsatt nærsyn og skyldes at evnen til å justere linsens krumning blir nedsatt med alderen. Endringer av linsens krumming er nødvendig for at vi kan se klart både på nært hold og på lang avstand. Denne evnen til å krumme linsene reduseres med alderen og gjør at nærsynet blir stadig dårligere.

Ofte begynner tilstanden rundt 40-års alderen med problemer med å lese liten skrift. Etter hvert må man holde avisen stadig lenger unna for å greie å se skarpt. Plagene er mest fremtredende i dårlig lys og tidlig på morgenen. Ved 65 år har linsene tapt hele sin evne til å krumme seg.

Animasjon om alderslangsynthet

Årsak

For å se klart på nært hold, må linsa være mer krum enn når vi skal se på avstand.

Det er små muskler, ciliærmusklene, inne i øyet som styrer denne reguleringen av linsens form. Ciliærmusklene er festet til linsene med noen fibre. Når de fibrene som fester langs randen av linsen, strammes, flates linsen ut i periferien, men får en økt krumning sentralt. Derved øker lysbrytningen sentralt, og vi ser bedre på kort avstand. Det er dette som kalles akkomodasjon. På grunn av at linsen vokser hele livet, avtar ciliærmusklenes evne til å dra i linsen, og vi mister derved evnen til å akkomodere

Langsynte blir tidligere utsatt for dette fenomenet enn personer med normalt syn eller nærsynte. Dette skyldes at langsynte har et litt kort øye, noe som gjør at de mer eller mindre konstant må akkomodere for å få et skarpt bilde på netthinnen. Når evnen til akkomodasjon avtar, får de derfor tidlig problemer med nærsynet.

Behandling

Ved alderslangsynthet trenger du en langsyntlinse til lesing og nærarbeid. Denne kommer i tillegg til den eventuelle normale brillen eller kontaktlinsene du bruker. Det finnes mange flere løsninger på dette:

Lesebriller med samme brytning i hele brillen er velegnet når en ønsker en egen brille til lesing, eller dersom en ikke trenger briller til vanlig.

  • Med halvglass er den øvre delen av brillen åpen, slik at denne passer for avstand.
  • I bifokale glass er den nedre delen av glasset tilpasset lesing og nærsyn, mens øvre del er glass som korrigerer for andre brytningsfeil (langsynthet, skjeve hornhinner, nærsynthet o.l).
  • Trifokale briller har avstandssyn øverst, kortere avstander i midtre del og nærsyn nederst.
  • Briller med progressive glass har gradvis overgang fra avstandssyn øverst via mindre avstander til nærsyn.

Utskiftning av øyets linser

Siden 90-tallet har man ved grå stær i økende omfang fjernet de gamle linsene inne i øynene og erstattet dem med kunstige (intraokulære linser). Ved grå stær (katarakt) blir linsene uklare og vanskelige å se gjennom. De senere år er det blitt stadig vanligere å bruke denne teknikken også ved presbyopi. Kvaliteten på de kunstige linsene har blitt stadig bedre og dagens linser er multifokale, det vil si at de har evnen til å akkomodere, slik at en kan se rimelig skarpt både på avstand og på nært hold. Samtidig kan de intraokulære linsene også korrigere for eventuell nærsynthet eller langsynthet.

Risikoen for komplikasjoner ved inngrepet er lav.

Prognose

Det at linsen stivner, er helt naturlig og en følge av at linsen og dets omgivelser blir eldre.

Tilstanden vil ikke forsvinne når den først har oppstått. Evnen til å lese på nært hold vil gradvis bli dårligere mens tilstanden er under utvikling. I en periode vil du oppleve at brillestyrken må økes noe, vanligvis med års mellomrom. Etter hvert vil forandringene stabilisere seg - og du behøver ikke lenger skifte brilleglass. 

Vil du vite mer?

  • Presbyopi - for helsepersonell