Informasjon

Keratokonus

Keratokonus er en tilstand hvor hornhinnens sentrale del buker fremover. Tilstanden debuterer i tenårene og gir i økende grad dårligere syn og forvrengning av synsinntrykkene.

Hva er keratokonus?

Forekomsten av keratokonus oppgis litt forskjellig, fra 1 per 500 til 1 per 2000 mennesker. Keratokonus er en tilstand hvor hornhinnens sentrale del buker fremover. Dette medfører at hornhinnen etter hvert blir tynnere i dette området, og den presses ytterligere fremover. Tilstanden er dobbeltsidig, det vil si den er tilstede på begge øynene. Ved fødselen er hornhinnene normale, og tilstanden oppstår oftest i tenårene. Keratokonus merkes som nedsatt syn i form av stadig økende nærsynthet og skjeve hornhinner. Synsinntrykkene vil etter hvert i økende grad forvrenges. Det kan komme anfall med sterkt nedsatt syn som blir bedre igjen etter en stund. Slike anfall kan utløses ved at pasienten gnir seg i øynene.

Årsak

I mange tilfeller er tilstanden arvelig. Man har ingen god forklaring på hva som egentlig skjer. Forandringene i hornhinnen gjør at den buker seg fremover i en spiss eller kon. Dette forringer synet. Samtidig blir hornhinnen svært tynn, og den kan i sjeldne tilfeller briste. Pasienter med keratokonus kan oppleve plutselige nedsettelser av synet, noe som skyldes raskt innsettende væskeansamling/hevelse (ødem) i hornhinnen.

Keratokonus kan ramme helt friske ungdommer, men tilstanden ses hyppigst hos mennesker med sykdommer som Downs syndrom, atopisk dermatitt, retinitis pigmentosa.

Diagnosen

Keratoconus

Man kan få mistanke om tilstanden dersom det forekommer tilfeller i familien eller vedkommende har en av overnevnte disponerende tilstander. Mistanken vekkes også når det er ungdommer som utvikler svekket syn. De kan fortelle om episoder med forbigående dårlig syn, og det viser seg vanskelig å korrigere synssvekkelsen med briller. Tilstanden kan være så uttalt at den er lett synlig for legen.

Øyenlegen kan foreta mer avanserte undersøkelser av øynene.

Behandling

Pasienter med keratokonus skal henvises til øyelege. Behandlingens hensikt er å forbedre synet og å forhindre komplikasjoner. Tidlig i forløpet behandles/korrigeres tilstanden med myke kontaktlinser. Senere må det anvendes harde gasspermeable kontaktlinser. De kunstige linsene gir en betydelig forbedring av synet i tidlige stadier av tilstanden ved at man får korrigert for de skjeve hornhinnene. Et nytt behandlingstilbud som kan anvendes tidlig i sykdommen, er såkalt crosslinking. Det behandles da med en kombinasjon av medikamentet riboflavin og ultrafiolett lys. Slik behandling stabiliserer hornhinnen og bremser sykdommens utvikling.

I de tilfellene kontaktlinser eller eventuell crosslinking ikke lenger kan brukes, kan det gjøres keratoplastikk, som er en operasjon på hornhinnen. Det kan også være aktuelt med utskiftning, transplantasjon, av hornhinnen.

Pasienter med keratokonus må alltid informeres om at vedvarende og hard øyegnidning med stor sannsynlighet kan forverre en allerede eksisterende keratokonus.

Prognose

Vanligvis forverres tilstanden langsomt mellom 16 og 30 år, men i perioder kan utviklingen stanse helt opp. Synet blir som regel dårligere med tiden. Effektiv behandling gir bedre syn og forhindrer komplikasjonene.

Vil du vite mer?