Nyhetsartikkel

Laser- versus kontaktlinseoperasjon ved nærsynthet

Stadig flere nærsynte velger operasjon for å normalisere synet. Laserkirurgi har vært den dominerende metoden, men et alternativ er å operere inn kontaktlinser i øynene. Hvilken metode er best?

Temaside om Korona

Synsinntrykk oppstår ved at lysstrålene fra det vi ser på, passerer gjennom øyets hornhinne og linse hvor de brytes slik at brennpunktet - der alle strålene samles - treffer nøyaktig på netthinnen slik at synet er normalt og skarpt. Ved nærsynthet befinner brennpunktet seg foran netthinnen ("øyet er for stort"). Ved langsynthet befinner brennpunktet seg bak netthinnen ("øyet er for lite").

Nærsynthet, myopi, er altså en tilstand der øyets evne til å fokusere er større enn det som kreves for å kunne se fjerne objekter klart. Nærsynthet er en vanlig årsak til svekket syn over hele verden. I følge Verdens Helseorganisasjon er nærsynthet og ukorrigerte brytningsfeil blant de vanligste årsakene til synssvekkelse i verden.

Nærsynthet lar seg operere

Den linsestyrken som kreves for å korrigere nærsynthet, uttrykkes i dioptere (D) av en kule. I tillegg har de fleste mennesker en viss grad av astigmatisme ("skjev hornhinne") som gjør at øyet fokuserer synet bedre i noen sektorer av øyet enn andre. Det er mulig å korrigere både for astigmatismen og fokuseringsfeilen samtidig. Vanligvis gjøres denne korreksjonen med brilleglass, men stadig flere velger å la seg operere. Frem til nylig har hovedmetoden ved operasjon vært laserbehandling, men de senere årene er en ny metode blitt tatt i bruk. Denne metoden innebærer et kirurgisk inngrep der en plastlinse, kontaktlinse, opereres inn i øyet hos nærsynte (eller langsynte) pasienter - en implantasjon av såkalte fakiske intraokulære linser, det vil si at øyets egen linse bevares.

Laseroperasjon

Ved laseroperasjon fjernes vev i hornhinnen som gjør at hornhinnen bryter lysstrålene mindre, dermed flyttes brennpunktet bakover i øyet og ved riktig korreksjon treffer brennpunktet nå netthinnen. Du får dermed normalt, skarpt syn.

Implantasjon av kontaktlinse i øyet

Innsetting av fakiske intraokulære linser er en metode som innebærer at en kunstig linse opereres inn, implanteres, i øyet (intraokulær = inne i øyet). I overgangen mellom hornhinnen og hviten på øyet (sklera) lages det et snitt slik at det blir mulig å skyve inn en tynn linse i øyet. Den kunstige linsen plasseres enten i fremre øyekammer foran regnbuehinnen, eller den legges bak regnbuehinnen på forflaten av øyets egen linse. Styrken på den linsen som settes inn, fastsettes ut fra graden av nærsynthet. Når den kunstige linsen er på plass, vil brytningen av lysstrålene bli slik at brennpunktet treffer netthinnen.

Implantasjon av intraokulære linser er en alternativ operasjonsmetode til laserkirurgi hos pasienter som er lite egnet til laserbehandling. Det gjelder særlig pasienter med store brytningsfeil, tynn hornhinne, dårlig tårefilm, eventuelle forandringer i hornhinnen som keratokonus.

Hvilken behandlingsmetode er best?

I en sammenlignende studie mellom laseropererte pasienter og pasienter som fikk innsatt intraokulære linser, en metaanalyse, fant forskerne at synet ble like godt med de to metodene1. Intraokulær linsekirurgi ga likevel et bedre resultat enn laserbehandling ved moderat til betydelig nærsynthet (-6.0 til -20.0 D) ved etterundersøkelse 12 måneder etter operasjonen. Pasienttilfredsheten var også høyere med den fakiske metoden. Ingen av metodene førte i denne samlestudien til komplikasjoner med tap av syn.

I en del tilfeller benyttes begge teknikkene, både innsetting av intraokulære linser og korrigering med laser.

Også ved langsynthet

Den samme operasjonsmetoden kan også brukes til å operere langsynthet. Ved langsynthet er brennpunktet bak netthinnen. Det vil si at hornhinnen og linsen bryter lysstrålende for lite. Den kunstige linsen som settes inn, har egenskaper som øker lysbrytningen gjennom øyet. Etter operasjonen treffer brennpunktet i netthinnen, og synet blir skarpt.

Hva er risikoen med innopererte linser?

Å legge inn permanente linser i øyet er mer komplisert enn en vanlig laseroperasjon. Det er et mer omfattende inngrep når kirurgen skal åpne øyet og sette inn den falske linsen. Likevel er erfaringen med implantasjon av intraokulære linser at det er få komplikasjoner under og etter inngrepet. Siden inngrepet er mer omfattende, så er også prisen på inngrepet høyere enn en laseroperasjon.

Rask utvikling

I dag er intraokulær linseoperasjon et reelt alternativ for alle typer pasienter. Fordelen med denne øyeoperasjonen er at synet normaliserer seg raskt, man kan med høy sikkerhet beregne og oppnå skapsyn og om nødvendig så går det an å gjøre om inngrepet.

Kirurgi kan vurderes fra 18 års alderen når flere synskontroller har vist at graden av nærsynthet (langsynthet) er stabil. Grunnet forhøyet risiko for grå stær-utvikling hos pasienter eldre enn 50 år, er anbefalt øvre implantasjonsalder satt til 45 år.

Behandlingsgrensene er definert til -3.0 til -23.0 ved nærsynthet og +3.0 til +21.0 ved langsynthet. Det anbefales årlig kontroll hos øyelege etter operasjonen.

Det skjer en rask utvikling på dette området og mye forskning pågår, blant annet hos eldre personer som har nedsatt lesesyn. Utsiktene er lovende for at øyelegene i fremtiden kan operere inn progressive kontaktlinser som gir lesesynet tilbake etter fylte 50 år.

Kilder

Referanser

  1. Barsam A, Allan BDS. Excimer laser refractive surgery versus phakic intraocular lenses for the correction of moderate to high myopia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 1. Art. No.: CD007679. Cochrane (DOI)