Informasjon

Laseroperasjon for brytningsfeil i øynene

Korreksjon av brytningsfeil ved laserbehandling av hornhinnen har fått betydelig popularitet de senere år. Det skyldes de nye operasjonsmetodene LASIK, LASEK og PRK hvor synsrehabiliteringen er meget rask.

De vanlige typer brytningsfeil i øyet kan behandles med laser innen visse grenser. Korreksjonens presisjon og stabilitet er god selv ved behandling av høygradige brytningsfeil som nærsynthet eller langsynthet. Alvorlige komplikasjoner forekommer sjelden.

Se animasjon om operasjon av nærsynthet

Hvem kan opereres?

Den vanligste indikasjon er nærsynthet. Blant personer over 18 år er 20-30 prosent nærsynte. Hos personer med mye nærarbeid er forekomsten enda høyere. Det er altså et betydelig antall personer som er mulige kandidater for denne typen operasjon.

Indikasjonene for laserbehandling kan være rent behagsmessige, være knyttet til utøvelse av hobbyer og sport, eller være begrunnet i utdanning og yrkesmessige forhold uforenlig med brytningsfeil av en viss størrelse. Sterkere indikasjon er plagsom forskjell i synet på de to øynene, enten medfødt eller som følgetilstand etter øyekirurgi.

Hvor mye man kan behandle, avhenger av hornhinnens tykkelse og pupillestørrelsen i mørke. Man kan sjelden korrigere nærsynthet over - 10 dioptrier (D). Overlangsynthet kan behandles opp til cirka +6 D. Man kan korrigere skjeve hornhinner (astigmatisme) opp til ca. 6 D. Astigmatismen kan også være kombinert med nærsynthet eller overlangsynthet.

Aktuelle pasienter må være minst 18 år gamle. Stabilt syn i ett til to år er en fordel. Man behandler imidlertid en del unge nærsynte (fra 18 års alder) som ønsker inngrepet av utdanningsmessige årsaker, selv om de ikke har helt stabil brytningsfeil. De informeres om at moderat nærsynthet kan opptre senere. Det er ingen absolutt øvre aldersgrense.

Personer med nedsatt lesesyn som følge av alder, presbyopi, og som har godt avstandssyn, kan ikke korrigeres med laseroperasjon. Derimot er det mulig å operere inn en linse i øyet hos de med presbyopi. Pasienter med øyesykdommer som keratokonus, gjennomgått herpeskeratitt, Sjögrens siccasyndrom og aktiv diabetisk retinopati, kan ikke opereres.

Neste side