Informasjon

Laseroperasjon for brytningsfeil i øynene

Korreksjon av brytningsfeil ved laserbehandling av hornhinnen har fått betydelig popularitet de senere år. Det skyldes de nye operasjonsmetodene LASIK, LASEK og PRK hvor synsrehabiliteringen er meget rask.

Inngrepet

LASIK-operasjonen er en kombinasjon av et mikrokirurgisk inngrep på hornhinnen, etterfulgt av laserbehandling som forandrer hornhinnens form. Man skjærer først løs en tynn lapp av hornhinnen. Hornhinnelappen løftes, og laserbehandlingen foregår i det underliggende vevet i hornhinnen. Etter at laserbehandlingen er avsluttet, legges hornhinnelappen tilbake på plass. Denne fester seg uten at man behøver å sy.

Inngrepet foretas ambulant, det vil si uten at du må innlegges. Begge øyne opereres gjerne i samme seanse. Inngrepets varighet er fem til ti minutter på hvert øye. Det foregår i dråpebedøvelse. Noe smerter og press i øyet oppleves. Du oppholder deg 30-60 minutter i avdelingen/øyesenteret etter operasjonen. Deretter blir det kontrollert at hornhinnelappene ligger på plass. Du reiser hjem og holder deg i ro operasjonsdagen.

Det er den samme laseren som brukes ved LASIK, LASEK og PRK. Mens laserbehandlingen ved LASIK skjer dypt i hornhinnen, skjer denne ved PRK og LASEK på overflaten av hornhinnen men under hornhinneepitelet. PRK er den eldste av lasermetodene og utføres sjeldnere i dag.

LASEK en nyere teknikk som tar sikte på å kombinere de beste egenskaper ved PRK og LASIK. Overflatelaget (epitelet) av hornhinnen bløtgjøres med en svak spritløsning slik at dette kan skyves til siden som et flak, hvoretter man laserbehandler på samme måte som ved PRK. Deretter legges epitelflaket på plass igjen. Fordelen er at man slipper å lage en lapp som ved LASIK og at det er et mye mindre inngrep i hornhinnen.

En annen metode for å behandle nærsynthet er implantasjon av plastlinser i øyets fremre kammer foran iris eller bak iris og på forflaten av øyets linse. Dette kan være et alternativ dersom laserbehandling ikke kan gjøres, eller som et alternativ.

Forrige side Neste side