Informasjon

Laseroperasjon for brytningsfeil i øynene

Korreksjon av brytningsfeil ved laserbehandling av hornhinnen har fått betydelig popularitet de senere år. Det skyldes de nye operasjonsmetodene LASIK, LASEK og PRK hvor synsrehabiliteringen er meget rask.

Forløp

Du ser tåkete operasjonsdagen og er irritert i øynene med en del tåreflod. Første kontroll er dagen etter operasjonen. Da føles lite ubehag, og du fungerer bra synsmessig. Det er svært sjelden at man ikke kan kjøre bil uten briller første postoperative dag når målet med behandlingen er normalt syn. Du får beskjed om å dryppe øynene hyppig med øyedråper i tre til fire dager. Synet blir bedre i de etterfølgende dager eller uker. De fleste holder seg borte fra arbeidet i to til tre dager.

Synet blir stabilt i løpet av tre til seks måneder. Målet med behandlingen er oftest godt avstandssyn uten brillekorreksjon. Noen pasienter ønsker å bli korrigert til moderat nærsynthet. Resultatene er svært gode, selv ved behandling av høygradig nærsynte. Dersom ønsket syn ikke oppnås ved første inngrep (cirka fem prosent), foretas etterkorreksjon med ny operasjon når synet er stabilt.

En bivirkning med øyekirurgi for brytningsfeil har vært plagsomme reflekser fra lys i mørke. Dette er meget vanligere ved operasjonsmetoder som ble benyttet tidligere, og det ses hyppigst ved høye korreksjoner. Blant pasienter operert med LASIK hvor den gjennomsnittlige korreksjon var -10 D (meget høy) anga 8,8 prosent problemer med kjøring i mørke. Til tross for dette rapporterte 97,9 prosent av pasientene at de var fornøyd med resultatet av operasjonene.

Forrige side Neste side