Informasjon

Blodansamling i øyet

En blodansamling i fremre del av øyet kan oppstå etter en skade eller etter kirurgi. Tilstanden går som regel tilbake av seg selv, men du må holde deg i ro noen dager.

Hva er blodansamling i øyet?

Blodansamling i øyet
Blodansamling i øyet

Fremre del av øyet består av hornhinnen, to væskefylte hulrom (fremre og bakre kammer), regnbuehinnen (iris) og linsen i øyet. Hyphema er en tilstand med blodansamling i øyets fremre kammer, vanligvis som resultat av en ytre skade, f.eks. fra et prosjektil, et slag eller kirurgi.

Det er ingen uvanlig skade.

Årsak

Den vanlige årsaken er at et lite blodkar i regnbuehinnen sprekker slik at en mindre blodmengde lekker ut i fremre kammer. I starten vil blodet blande seg med den vannliknende væsken i fremre del av øyet, men i løpet av de neste timene vil blodet skilles ut og bli liggende som et eget lag i nedre del av fremre kammer. Det er typisk at når pasienten ligger (ev. sover), vil blod i fremre kammer igjen kunne blande seg med den vannaktige øyevæsken og medfører nedsatt syn når pasienten våkner opp

Diagnosen

Som regel foreligger en typisk sykehistorie, og det er lett å påvise blodansamlingen (se bilde). Det vil som regel være fornuftig å få øyet undersøkt av øyelege.

Behandling

Vanligvis går tilstanden tilbake av seg selv i løpet av en ukes tid, og aktiv behandling er unødvendig. Det er viktig å unngå fysisk aktivitet de første dagene fordi det kan medføre en ny og alvorligere blødning i øyet. I de færreste tilfeller er det nødvendig å holde sengen, men når du ligger ned, anbefales det at hodet er hevet med cirka 30 grader. I alvorlige tilfeller vil legen anbefale sengeleie noen dager.

I noen tilfeller vil legen gi behandling med lokale øyedråper. En type, såkalte fibrinolysehemmer, kan bidra til å forhindre en ny og alvorligere blødning. Øvrige typer øyedråper har ifølge forskning liten effekt. 

Unntaksvis må det gjøres et mindre kirurgisk inngrep for å tømme ut blod.

Oppfølging

En blødning i fremre del av øyet kan noen ganger medføre grønn stær - enten akutt eller på lang sikt. Dette er fordi øyevæsken sirkulerer. Det dannes hele tiden ny øyevæske og den suges opp av vevet i overgangssonen mellom hornhinnen og regnbuehinnen. Blodprodukter kan blokkere og hindre oppsugingen av væske. Da stiger trykket i øyet, og det utvikles forbigående akutt glaukom, grønn stær. Siden oppsugingsområdet for væske i øyet kan "tettes igjen", kan det hos noen også oppstå kronisk glaukom

Det er viktig at du gjennomgår en grundig øyeundersøkelse når blødningen er forsvunnet. Formålet er å utelukke andre skader og avdekke eventuell risiko for utvikling av grønn stær.

Vil du vite mer?