Informasjon

Blodansamling i øyet

En blodansamling i fremre del av øyet kan oppstå etter en skade eller etter kirurgi. Tilstanden går som regel tilbake av seg selv, men du må holde deg i ro noen dager.

Hva er blodansamling i øyet?

Blodansamling i øyet
Blodansamling i øyet

Fremre del av øyet består av hornhinnen, et væskefylt hulrom (fremre kammer), regnbuehinnen (iris) og linsen i øyet. Hyphema er en tilstand med blodansamling i øyets fremre kammer, vanligvis som resultat av en ytre skade, f.eks. et slag, eller kirurgi.

Det er ingen uvanlig skade.

Årsak

Den vanlige årsaken er at et lite blodkar i regnbuehinnen sprekker slik at en mindre blodmengde lekker ut i fremre kammer. I starten vil blodet blande seg med den vannliknende væsken i fremre del av øyet, men i løpet av de neste timene vil blodet skilles ut og bli liggende som et eget lag i nedre del av fremre kammer. Det er typisk at når pasienten ligger (ev. sover), vil blod i fremre kammer igjen kunne blande seg med den vannaktige øyevæsken og medfører nedsatt syn når pasienten våkner opp

Diagnostikk

Som regel foreligger en typisk sykehistorie, og det er lett å påvise blodansamlingen (se bilde). Det vil som regel være fornuftig å få øyet undersøkt av øyelege.

Behandling

Vanligvis går tilstanden tilbake av seg selv, og aktiv behandling er unødvendig. Det er viktig å unngå fysisk aktivitet de første dagene fordi det kan medføre en ny og alvorligere blødning i øyet. I de færreste tilfeller er det nødvendig å holde sengen, men i alvorlige tilfeller vil legen anbefale sengeleie noen dager.

Ofte vil legen gi behandling med lokale øyedråper. En type (NSAIDs) brukes til å dempe betennelsesreaksjonen. En annen type brukes til å utvide pupillen og hindre at regnbuehinnen klistrer seg fast til linsen. 5-dagers behandling er oftest nok.

Unntaksvis må det gjøres et mindre kirurgisk inngrep for å tømme ut blod.

Oppfølging

En blødning i fremre del av øyet kan noen ganger medføre grønn stær - enten akutt eller på lang sikt. Dette er fordi øyevæsken sirkulerer. Det dannes hele tiden ny øyevæske og den suges opp av vevet i overgangssonen mellom hornhinnen og regnbuehinnen. Blodprodukter kan blokkere og hindre oppsugingen av væske. Da stiger trykket i øyet, og det utvikles forbigående akutt glaukom, grønn stær. Siden oppsugingsområdet for væske i øyet kan "tettes igjen", kan det hos noen også oppstå kronisk glaukom

Det er viktig at du gjennomgår en grundig øyeundersøkelse når blødningen er forsvunnet. Formålet er å utelukke andre skader og avdekke eventuell risiko for utvikling av grønn stær.

Vil du vite mer?