Informasjon, tilstand

Løsning av glasslegemet

Hva er glasslegemeløsning?

Glasslegemet er en myk, blank og gjennomskinlig klump som fyller øyehulen innvendig. Den fyller rommet fra linsen og regnbuehinnen fortil og er løst festet til netthinnen baktil, og bidrar til å holde den runde fasongen på øyeeplet. Lyset går gjennom glasslegemet uten å brytes, og vi verken ser eller merker glasslegemet. 

Med alderen skjer det en normal og gradvis skrumpning av glasslegemet. For de aller fleste av oss har det ingen betydning. I noen tilfeller kan glasslegemet skrumpe så mye at kontakten til netthinnen rives over. Dette kan føre til skader, og eventuelt løsning av netthinnen. I så fall er behandling nødvendig. 

Glasslegemet heter på latin corpus vitreum, og glasslegemeløsning kalles på engelsk vitreous detachment eller posterior (bakre) vitreous detachment. 

Forekomst

Glasslegemeløsning er sjelden før 45-års alder, men finnes hos ca. 70% ved 70-års alder og ca. 85% ved 90-års alder. 

Årsaker

Glasslegemet består for det meste av flytende hyaluronsyre og tynne bindevevsfibre. Med økende alder skjer det her, som ellers i kroppen, en endring av strukturene som kan medføre skumpning av det homogene glasslegemet. Det kan da oppstå partier med litt høyere tetthet, eventuelt små væskefylte hulrom. Dette kan føre til at lyset brytes og at vi opplever dette som flekker i synsfeltet. Dersom løsningen fra netthinnen fører til drag på netthinnen, eventuelt rifter i netthinnen, kan vi se lysglimt, og i verste fall oppleve at deler av synsfeltet faller ut. 

Symptomer og tegn

Symptomene på glasslegemeløsning er oftest vage eller helt fraværende. Det vanlige er at man opplever flekker i synsfeltet. Flekkene er lettest synlige mot lys bakgrunn, og mange kan oppleve at de gynger eller beveger seg når blikkretningen endres. Slike flytende flekker beskrives av noen som fluer - på fransk kalles det mouches volantes (flygende fluer). 

Plutselige lysglimt kan forekomme, og er et tegn på drag eller irritasjon av netthinnen. 

Diagnostikk

Den typiske sykehistorien som beskrevet over er oftest tilstrekkelig til å stille denne diagnosen. Løsning av glasslegemet er ikke synlig ved en vanlig øyeundersøkelse, men kan påvises ved spesialundersøkelser (spaltelampe) hos øyelege. 

Behandling

En ukomplisert løsning av glasslegemet, hvor synet er bevart, krever ingen behandling. Dersom synet svekkes er det imidlertid all grunn til å få kontakt med lege raskt. Dersom man merker svekket syn på ett av øynene kan det være tegn på at netthinnen løsner fra bakre øyehule. Hyppigst vil man da merke at en del av synsfeltet, oftest sidesynet, plutselig blir svekket - som om en gardin blir trukket ned. Dette krever hurtig behandling hos øyelege. Dersom skarpsynet - det vil si synsstyrken rett fram - plutselig svekkes er det også grunn til rask undersøkelse hos øyelege. 

Forløp og prognose

De fleste får større eller mindre grad av glasslegemeløsning fra 45-65 års alder. Hos de fleste merkes dette med flytende flekker i synsfeltet. Det typiske er at disse blir mer tydelige i noen uker, for så å blekne eller avta.

En brå og betydelig økning av disse flekkene i synsfeltet, eller hyppig og økende forekomst av lysglimt, kan være tegn på skade av netthinnen. Det kan da være fornuftig å få testet synet. Dersom synsstyrken plutselig forverres bør dette underøkes av øyelege straks. 

Dersom både sidesyn og synsstyrke er stabil og normal skal det ikke gjøres noe med løsning av glasslegemet.