Informasjon

Malignt melanom i øyet

Malignt melanom, ondartet føflekkskreft, forekommer også i øyet. Prognosen er ganske god, men 1 av 4 av de som behandles for sykdommen, får spredning og dør av sykdommen.

Hva er malignt melanom i øyet?

Malignt melanom er kreftutvikling som har sitt utspring i melanocytter, kroppens pigmentceller. De aller fleste maligne melanomer oppstår i huden, men de kan også oppstå i øyet.

Malignt irismelanom

Majoriteten (95 prosent) av tilfeller av malignt melanom i øyet oppstår i uvea, en samlebetegnelse for de pigmenterte delene av øyet (iris, corpus ciliare og choroidea). Resten oppstår i øyets ytterste hinne, konjunktiva. Uvea er det midtre blodforsyningslaget i øyet og er beskyttet av senehinnen (sclera) og hornhinnen (kornea). Uvea sørger for blodforsyningen til netthinnen (retina).

Malignt melanom i øyet er den vanligste kreftsvulsten i øyet. Slike svulster er vanligere i nordlige land, med mer enn 8 tilfeller per 1 million innbyggere. Antall nye tilfeller av kreft i øyet var i 2018 i Norge var 41 menn og 41 kvinner. Aldersjusterte rater var samme år for menn 1,6/100.000 og for kvinner 1,5/100.000.

Årsak

Uveale melanomer oppstår fra melanocytter i uvea, vanligvis fra pigmenterte føflekker. Maligne melanomer inne i øyet kan vokse inn i omliggende vev inne i eller utenfor øyet, men hos ca. 50 prosent kan disse kreftsvulstene også spres med blodet. Hyppigst skjer da spredningen, metastaser, til leveren.

Personer med lys øyefarge, lys hudfarge og/eller som er disponert for å bli solbrent, har økt risiko for å utvikle malignt melanom i øyet. Også økt forekomst av føflekker på huden, fregner og føflekker i regnbuehinnen øker risikoen.

Symptomer

Symptomene avhenger av beliggenheten til svulsten. Dersom svulsten oppstår perifert i øyet, kommer symptomene sent. Dersom svulsten kommer sentralt i øyet og for eksempel invaderer synsskarphetssenteret (makula), kan synsforstyrrelser oppstå tidligere i form av lysglimt og mørke flekker i synsfeltet. Sent i forløpet kan netthinneløsning gi et mer dramatisk og brått synstap.

Diagnosen

Legen kan i mange tilfeller påvise forandringer ved øyeundersøkelsen. Legen bruker en spesiell lyskilde/mikroskop til dette formål, et oftalmoskop. Bildediagnostikk i form av ultralyd, CT eller MR kan brukes til å fremstille detaljer i svulsten. Det meste av utredningen foregår hos øyelege og på øyeavdelinger.

Behandling

Meget små svulster uten symptomer kan ha god prognose, og det anbefales observasjon heller enn aktiv inngripen. Lokal strålebehandling er den vanligste behandlingen, enten i form av såkalt brakyterapi med plassering av radioaktiv strålekilde inne i øyet, eller ved utvendig bestråling.

Fjerning av øyet, enukleasjon, er vanligvis begrenset til de pasienter hvor strålebehandling er antatt å gi dårlig kontroll over svulsten eller symptomene. Da fjernes øyet kirurgisk og erstattes av et implantat og en øyeprotese, som med dagens teknikk gir et godt kosmetisk resultat.

Svulster som har spredd seg, har minimal effekt av annet enn lindrende behandling.

Prognose

Meget små melanomer, mindre enn 10 mm i diameter, har en utmerket prognose. 10-årsoverlevelse er 80 til 95 prosent. Større melanom lokalisert inne i øyet, uveale maligne melanom, er en alvorlig sykdom med en dødelighet på 30-50 prosent avhengig av svulstens størrelse, lokalisasjon og oppfølgningstid.

Ca. 1 av 4 som behøver aktiv behandling, dør av spredning fra svulsten.

Vil du vite mer?

  • Malignt melanom i øyet - for helsepersonell