Informasjon

Malignt melanom i øyet

Ondartet føflekkskreft forekommer også i øyet. Prognosen er ganske god, men 1 av 4 av de som behandles for sykdommen, får spredning og dør av sykdommen.

[imported]
[imported]

Hva er malignt melanom i øyet?

Malignt melanom er kreftutvikling som har sitt utspring i melanocytter, kroppens pigmentceller. De aller fleste maligne melanomer oppstår i huden, men de kan også oppstå i øyet.

Malignt irismelanom

De aller fleste (95%) tilfeller av malignt melanom i øyet oppstår i uvea (iris, corpus ciliare og choroidea), resten oppstår i øyets ytterste hinne, konjunktiva. Uvea er det midtre blodforsyningslaget i øyet og er beskyttet av senehinnen (sclera) og hornhinnen (kornea). Uvea sørger for blodforsyningen til netthinnen (retina).

Malignt melanom i øyet er den vanligste kreftsvulsten i øyet. Slike svulster er vanligere i nordlige land, med mer enn 8 tilfeller per 1 million innbyggere. Antall nye tilfeller i 2011 i Norge var 22 menn og 32 kvinner. Aldersjusterte rater var i perioden 2007-11 for menn 2,0/100.000 og for kvinner 0,9/100.000.

Årsak

Uveale melanomer oppstår fra melanocytter i uvea, vanligvis fra pigmenterte føflekker. Maligne melanomer inne i øyet kan vokse inn i omliggende vev inne i eller utenfor øyet, men disse kreftsvulstene kan også spres med blodet. Spredning, metastaser, til leveren er vanlig.

Personer med lys øyefarge, lys hudfarge og/eller som er disponert for å bli solbrent, har økt risiko for å utvikle malingt melanom i øyet. Også økt forekomst av føflekker på huden, fregner og føflekker i regnbuehinnen øker risikoen.

Symptomer

Symptomer oppstår sent. Dersom svulsten invaderer synsskarphetssenteret (makula), kan synsforstyrrelser oppstå i form av lysglimt og mørke flekker i synsfeltet. Sent i forløpet kan netthinneløsning gi et mer dramatisk og brått synstap.

Diagnostikk

Ved legeundersøkelsen det i mange tilfeller påvises forandringer ved øyeundersøkelsen. Legen bruker en spesiell lyskilde/mikroskop til dette formål, et oftalmoskop. Bildediagnostikk i form av ultralyd, CT eller MR kan brukes til å fremstille detaljer i svulsten.

Behandling

Meget små svulster uten symptomer kan ha god prognose, og det anbefales observasjon heller enn aktiv inngripen. Strålebehandling er den vanligste behandlingen, enten i form av såkalt brakyterapi med plassering av radioaktiv strålekilde inne i øyet, eller ved utvendig bestråling. Fjerning av øyet, enukleasjon, er vanligvis begrenset til de pasienter hvor strålebehandling er antatt å gi dårlig kontroll over svulsten eller symptomene. Svulster som har spredd seg, har minimal effekt av annet enn lindrende behandling.

Prognose

Meget små melanomer, mindre enn 10 mm i diameter, har en utmerket prognose. 10-årsoverlevelse er 80% til 95%. Ca. 1 av 4 som behøver aktiv behandling, dør av spredning fra svulsten.

Vil du vite mer?