Informasjon

Tørre øyne

Tørre øyne, keratoconjunctivitis sicca, skyldes nedsatt tåreproduksjon eller økt fordamping fra øyets overflate. Resultatet blir at øynene føles tørre.

Hva er tørre øyne?

Keratoconjunctivitis sicca er det medisinskfaglige uttrykket for tørre øyne som skyldes svekket tårefilm.

Enkelte har følelsen av å ha rusk på øyet, svie, eller øyet kjennes ut som sandpapir. Noen får slimtråder i øyet, som kan gjøre at øyet blir sammenklistret om morgenen. Øyet kan være rødt slik at det ligner øyekatarr.

I de fleste tilfeller vet man ikke årsaken til de tørre øynene. Hos noen opptrer problemet med tørre øyne sammen med en kronisk sykdom, som f.eks. Parkinsons sykdom eller diabetes. Tørre øyne er også del av tilstanden Sjøgrens syndrom.

Tørre øyne er vanlig med økende alder, og vanligere hos kvinner enn hos menn.

Årsak

Ved keratoconjunctivitis sicca er tårefilmen svekket på grunn av nedsatt tåreproduksjon eller økt fordamping fra øyets overflate. Nedsatt produksjon av tårevæske kan skyldes betennelse eller tilstopping av tårekjertelen. Økt fordamping skyldes oftest endret innhold i tårevæsken, ved at kjertlene som skiller ut fettstoffer (Meibomske kjertler) ikke fungerer som de skal. Resultatet er at tårene fordamper fortere.

Mange årsaker kan være medvirkende:

  • Naturlige aldersforandringer
  • Hormonelle endringer i kroppen
  • Flere typer medikamenter kan gi tørre øyne som en uønsket virkning. Eksempler på slike medisiner er p-piller og antihistaminer mot allergi
  • Tørre øyne ses ved mange kroniske sykdommer, spesielt ved autoimmune eller revmatologiske sykdommer, f.eks. revmatoid artritt og systemisk lupus erytematosus
  • Kontaktlinsebruk
  • Tørre øyne er et av hovedsymptomene ved Sjögrens syndrom
  • Vitamin A-mangel (mest aktuelt for feilernærte barn fra u-land)
  • Tidligere kirurgi på øynene eller arrdannelse
  • Nedsatt blunkerefleks eller tilstander hvor man ikke klarer å lukke øynene skikkelig

Diagnosen

Noen ganger kan legen finne ut hvorfor du plages med tørre øyne bare ved å snakke med deg og stille deg bestemte spørsmål.

Det er mange ulike øyeundersøkelser som kan være aktuelle, avhengig av hvilke plager du har. Det dreier seg om å inspisere øyet med ulike lykter, kanskje farge øyet for å se etter sår og teste synet. Noen av undersøkelsene kan gjøres hos fastlegen, mens øyelegen kan gjøre ytterligere undersøkelser. Diagnosen keratoconjuncitivis sicca kan stilles dersom gitte kriterier er oppfylt. Dette kan for eksempel være at tåreproduksjonen måles å være nedsatt (Schirmers test), at tårene bruker kortere tid på å løse seg opp på øyet, eller gradering ved en bestemt fargemetode.

Hvis legen skulle mistenke at det er en bakenforliggende sykdom som er årsak til plagene, vil andre prøver eller undersøkelser utføres for å avklare dette.

Behandling

Du kan selv forsøke å begrense sitasjoner som forverrer plagene, som f.eks. være i rom med air condition, bilkjøring med åpent vindu, for mye skjermtid. Beskyttende briller kan brukes i situasjoner med kjent eksponering mot støv/vind, f.eks. sykling. Enkelte vil ha nytte av å bytte fra kontaktlinser til briller. 

Hovedbehandlingen mot tørre øyne er kunstig tårevæske i form av dråpe eller gel, noen ganger også salve. Man bruker da øyedråper og må dryppe øynene hver dag, hyppighet av drypping varierer med preparatene og hvor sterkt du er plaget. Kunstig tårevæske kan fås på blå resept ved diagnosen keratoconjunctivitis sicca.

I det siste har flere studier vist at omega-3-preparater kan ha en gunstig effekt mot tørre øyne. Det er ikke klarlagt hvilken dose som bør benyttes, så inntil videre bør man bruke dose anbefalt av norske helsemyndigheter.

Dersom legen mistenker bakenforliggende infeksjon, kan antibiotika forsøkes, og i noen tilfeller kan immundempende øyedråper (ciklosporin) være til hjelp. 

Ved nedsatt blunkerefleks kan en nøytral øyesalve og en dekkende lapp om natten være lindrende. Her kan det også være aktuelt å gjøre et lite kirurgisk inngrep ved øyeavdeling. 

Hvis det er en bestemt medisin som er årsaken til tørrheten, og du ikke er helt avhengig av den, kan du kanskje forsøke å bytte den ut eller slutte. Men dette må avgjøres i samarbeid med legen din.

Prognose

Tørrhet i øynene er nesten alltid en varig tilstand, så fremt den ikke skyldes bestemte medisiner. Tørre øyne er mer utsatt for sår og skader, for eksempel i hornhinnen, enn øyne beskyttet av tårer. 

De fleste som har milde til moderate plager, lever svært godt med lite plager ved hjelp av kunstig tårevæske.

Vil du vite mer?