Informasjon

Grå stær, katarakt

Diagnosen

Sykehistorien er typisk. Det er særlig viktig for legen å kjenne til eventuelle risikofaktorer, slik som nevnt ovenfor.

Tilstanden påvises ved at legen undersøker øyet og linsens klarhet med et oftalmoskop. Fordunklinger i linsen vil ses som mørke partier i det røde øyet.

Dersom det blir aktuelt å operere, vil du henvises til øyespesialist. Foruten en grundig øyeundersøkelse, vil legen også vurdere din generelle helsetilstand for å avklare om det er forhold som kan skape problemer under inngrepet.

Forrige side Neste side