Informasjon

Grå stær, katarakt

Behandling

Grå stær er i seg selv ikke noen farlig sykdom, men den kan være plagsom fordi synet blir dårligere. Det er derfor din opplevelse av hvor stort problemet er for deg, som avgjør om, hvordan og når du bør behandles.

Noen synes det hjelper litt å bruke solbriller, fordi pupillen da ikke trekker seg så mye sammen.

Grå stær kan bare fjernes ved operasjon. Det anvendes moderne mikrokirurgisk teknikk som stadig forbedres. I hovedsak går teknikken ut på å fjerne linsen, mens man ofte bevarer kapselen som omslutter den. For å oppnå et godt syn må man erstatte den fjernede linsen med en ny kunstig linse som legges inn på linsens plass. Det har vært gjort betydelige fremskritt når det gjelder den kunstige linsens egenskaper. I dag er det langt på vei mulig å "skreddersy" linsen for dine personlige behov.

Se egen artikkel om operasjon for grå stær.

Inngrepet foregår i de fleste tilfeller i lokalbedøvelse og som dagkirurgi.

I sjeldne tilfeller kan man hos noen av ulike årsaker ikke legge inn en kunstig linse. Da må personen bruke en kontaktlinse eller en sterk plussbrille, en såkalt "stærbrille", for å se godt. Slike hjelpemidler gir Trygdekontoret økonomisk støtte til.

linseimplantat
Animasjon av linseimplantat
Forrige side Neste side