Informasjon

Grå stær, katarakt

Grå stær er vanlig blant den eldre del av befolkningen. Hos yngre mennesker oppstår det oftest etter skader eller sykdom.

Hva er grå stær?

Øyet, lengdesnitt

Grå stær er en sykdom der linsen i øyet mister sin klarhet. Grå stær gir først og fremst nedsatt syn, "tåkesyn", både på avstand og på nært hold. Noen opplever at de ser bedre når lyset ikke er for sterkt. Årsaken er at pupillen er større i mørket, og en større del av linsen slipper da lysstrålene gjennom. Øyet som er angrepet, kan bli mer og mer nærsynt. Dobbeltsyn som er tilstede selv om det andre øyet lukkes eller tildekkes, er ikke uvanlig.

Symptomene kan komme gradvis og nesten umerkelig, eller de forverres raskt og gir merkbare forandringer på få måneder. Plagene starter gjerne på det ene øyet, men over tid vil som oftest begge øyne rammes. Grå stær gir ikke smerter, svie eller kløe i øynene. Grå stær behøver ikke gi plager i det hele tatt, dersom forandringene er beskjedne.

Grå stær er svært vanlig i den eldre del av befolkningen. Blant 75-åringer har halvparten slike linseforandringer, og nesten alle mennesker i åttiårene har uklarheter i linsen i større eller mindre grad, selv om mange ikke merker noe til det.

Grå stær kan være medfødt, men det er sjelden. Hos yngre mennesker ses sykdommen oftest på grunn av skader eller andre sykdommer i øyet.

Grå stær er den ledende årsaken til blindhet i verden. Aldersbetinget grå stær står for knappe 50 prosent av all blindhet i verden. Ifølge Verdens helseorganisasjon har 94 millioner mennesker i verden alvorlig synssvekkelse eller blindhet på grunn av grå stær.

Animasjon av grå stær

Årsak

Linsene består for det meste av vann og protein. Proteinet er arrangert på en nøyaktig måte som holder linsene klare og lar lyset passere. Med alderen vil noe av proteinet begynne å klumpe seg sammen slik at det blir tettere partier i linsen. Dette er katarakt, grå stær. Over tid vil katarakten bli større og omfatte stadig mer av linsen, og gjøre det vanskelig å se.

Grå stær er vanligvis et resultat av aldring. Vi kjenner imidlertid ikke i detalj prosessen som fører til at linsen mister sin klarhet. I de fleste tilfeller blir begge øyne etter hvert angrepet, men det kan gå flere år mellom.

Grå stær kan også oppstå på grunn av annen sykdom eller skade i øyet. Mer sjelden er den ledd i en generell sykdom eller en komplikasjon til behandling med visse medisiner.

Enkelte sykdommer og ytre påvirkninger øker risikoen for å utvikle grå stær:

  • Røyking
  • Diabetes mellitus type 1 eller type 2 og andre stoffskiftesykdommer
  • Svært høye doser av røntgenstråler, infrarøde stråler eller ultrafiolette stråler
  • Skader på øynene og gjentatte betennelser på regnbuehinnen
  • Endringer i øyets blodforsyning
  • Sykdommer hos mor i graviditeten, for eksempel røde hunder, øker risikoen for at barnet fødes med grå stær

Diagnosen

Sykehistorien er typisk. Det er særlig viktig for legen å kjenne til eventuelle risikofaktorer, slik som nevnt ovenfor.

Tilstanden påvises ved at legen undersøker øyet og linsens klarhet med et oftalmoskop. Fordunklinger i linsen vil ses som mørke partier i det røde øyet.

Dersom det blir aktuelt å operere, vil du henvises til øyespesialist. Foruten en grundig øyeundersøkelse, vil legen også vurdere din generelle helsetilstand for å avklare om det er forhold som kan skape problemer under inngrepet.

Behandling

Grå stær er i seg selv ikke noen farlig sykdom, men den kan være plagsom fordi synet blir dårligere. Det er derfor din opplevelse av hvor stort problemet er for deg, som avgjør om, hvordan og når du bør behandles.

Noen synes det hjelper litt å bruke solbriller, fordi pupillen da ikke trekker seg så mye sammen.

Grå stær kan bare fjernes ved operasjon. Det anvendes moderne mikrokirurgisk teknikk som stadig forbedres. I hovedsak går teknikken ut på å fjerne linsen, mens man ofte bevarer kapselen som omslutter den. For å oppnå et godt syn må man erstatte den fjernede linsen med en ny kunstig linse som legges inn på linsens plass. Det har vært gjort betydelige fremskritt når det gjelder den kunstige linsens egenskaper. I dag er det langt på vei mulig å "skreddersy" linsen for dine personlige behov.

Se egen artikkel om operasjon for grå stær.

Inngrepet foregår i de fleste tilfeller i lokalbedøvelse og som dagkirurgi.

I sjeldne tilfeller kan man hos noen av ulike årsaker ikke legge inn en kunstig linse. Da må personen bruke en kontaktlinse eller en sterk plussbrille, en såkalt "stærbrille", for å se godt. Slike hjelpemidler gir Trygdekontoret økonomisk støtte til.

linseimplantat
Animasjon av linseimplantat

Prognose

De fleste opplever en gradvis forverring av synet etter hvert som linsen blir mer og mer uklar. Hvor raskt tilstanden forverrer seg, varierer betydelig fra person til person. Den typen grå stær som kommer etter skade på øyet, utvikler seg raskt.

Etter operasjon får de aller fleste like bra syn som de hadde før de fikk katarakt. Hvis øyet ellers er normalt, oppnår over 95 prosent av pasientene normalt eller tilnærmet normalt syn. Hos noen finnes samtidig forkalkninger i netthinnen som først viser seg etter at den syke linsen er fjernet. Dette forklarer at noen ikke får fullgodt syn etter operasjonen.

Å leve med grå stær

Det er store individuelle forskjeller når det gjelder hvor mye sykdommen påvirker dagliglivet og livskvaliteten. Noen merker nesten ingen ting til sin grå stær, mens andre er mer plaget.

Synet er en svært viktig sans for mennesker, og tap av evnen til å se vil påvirke livskvaliteten for de fleste. Nå er det heldigvis slik at de fleste med grå stær kan opereres og få tilbake et brukbart syn. Man har de senere år fått bedre behandlingsmuligheter, og svært få trenger i dag å miste synet helt på grunn av grå stær.

Vil du vite mer?