Informasjon

Operasjon for grå stær

Behandling

Grå stær behandles med kirurgi. De flekkete linsene fjernes og erstattes med kunstige linser, såkalte intraokulære implantater eller intraokulære linser. Før inngrepet vil du bli undersøkt av øyelege eller øyekirurg. Legen vil vurdere øynene dine og din generelle helsetilstand. I forbindelse med undersøkelsen vil det bli gjort målinger som sørger for at de kunstige linsene som settes inn i stedet for dine naturlige linser, er riktige.

Du er klar for operasjon når katarakt-forandringene forstyrrer dine daglige aktiviteter som å kjøre bil, lese, se på TV. Det haster ikke. Å vente med grå stær-kirurgi har som regel ingen skadelige effekter.

I Norge utføres årlig om lag 40.000 kataraktoperasjoner, noe som er mer enn en fordobling på 10-15 år. Årsaken til den store økningen er at behandlingen er rask, kostnadseffektiv og gir få komplikasjoner.

Forrige side Neste side