Informasjon

Akutt grønn stær = akutt glaukom

Akutt glaukom er en tilstand der trykket i øyet øker raskt. Det skjer nesten utelukkende når det er mørkt. Tilstanden krever rask behandling for å unngå varige øyeskader.

Hva er akutt grønn stær?

Sett rett inn gjennom øyet så består øyet av hornhinnen (kornea), fremre kammer, pupillen, regnbuehinnen (iris), bakre kammer, linsen, glasslegemet og netthinnen (retina) med den blinde flekken (papillen) der synsnerven kommer inn i øyet. En hvit senehinne omgir øyet, sklera. Små muskler som fester til sklera, sørger for at vi kan bevege øynene i ulike retninger.

12451_9716_8257-2-eyeanatomy-01 speilet.jpg

Rommet på baksiden av hornhinnen, fremre kammer, er fylt av en vandig væske. Det væskefylte rommet strekker seg også gjennom pupillen og til baksiden av regnbuehinnen. Rommet bak regnbuehinnen kalles bakre kammer. Væsken i fremre og bakre kammer sirkulerer. Den produseres i bakre kammer og suges opp i fremre kammer. Dreneringen i fremre kammer skjer gjennom et nettverk av små blodårer i hjørnet der hornhinnen og regnbuehinnen møtes. Ved overproduksjon av denne væsken, eller i de tilfellene hvor dreneringen ikke fungerer som den skal, blir ikke væsken sugd opp i normal hastighet og trykket i øyet øker. Et forhøyet trykk i øyet skyldes således økt ansamling av væske som flyter mellom fremre og bakre kammer av øyet.

Grønn stær (glaukom) er en tilstand hvor trykket i øyet er økt. Det høye trykket kan skade nervecellene i øyet.

Akutt grønn stær betegnes på fagspråket akutt trangvinkel glaukom eller vinkelblokkglaukom. Det er anfall med forhøyet trykk i øyet (intraokulært trykk) hos pasienter med trang kammervinkel. Tilstanden innebærer at "dreneringen" av væske i fremre kammervinkel blokkeres, trykket i fremre del av øyet stiger, væske hoper seg opp i bakre kammer som trykker regnbuehinnen (iris) frem og forsterker blokkeringen. Dersom tilstanden ikke behandles snarest, kan det oppstå skade på synsnerven og betydelig og varig synstap kan inntre i løpet av timer.

Akutt trangvinkel glaukom er en sjelden tilstand. Den opptrer oftest hos middelaldrende og eldre, men tilstanden er sjelden hos personer under 40-50 år. 90 prosent av pasientene er langsynte. I Norden har 7 prosent av innlagte glaukompasienter trangvinkelglaukom.

Det finnes også en kronisk form for trangvinkelglaukom. Her utvikles blokkeringen i vinkelområdet gradvis og over tid.

Neste side