Informasjon

Akutt grønn stær = akutt glaukom

Diagnosen

Siden sykehistorien ved akutt trangvinkelglaukom er typisk, vil diagnosen i mange tilfeller være lett å stille. Dersom det er tvil om diagnosen, vil lege kunne få en fornemmelse av trykket ved å klemme på øyeeplet. Eksakt mål på øyetrykket oppnås ved at allmennlegen måler trykket i øyet med et enkelt instrument (tonometer).

Får allmennlegen mistanke om akutt grønn stær, vil du bli henvist som øyeblikkelig hjelp til øyelege eller til sykehusets øyeavdeling.

Forrige side Neste side