Informasjon

Grønn stær, glaukom

Grønn stær, åpenvinkel glaukom, er en tilstand som ofte skyldes høyt trykk inne i øyet. På sikt kan tilstanden medføre innskrenkninger i synsfeltet og ubehandlet kan man ende opp med "tunnelsyn".

Hva er grønn stær?

Grønn stær, glaukom, er en sykdom der trykket inne i øyet i de fleste tilfeller er for høyt. Det høye trykket kan over tid skade nervetrådene i synsnerven, og når tilstrekkelig mange tråder er skadet, kan det oppstå blinde flekker i synsfeltet. Ubehandlet vil tilstanden etter hvert føre til blindhet. Tilstanden forekommer vanligvis på begge øyne, men den er ikke like langt fremskreden på de to øynene.

Glaukom forekommer også hos personer med normalt trykk i øyet (15-25 prosent), slik at høyt trykk alene ikke er hele forklaringen på at tilstanden oppstår. Motsatt regner man med at over 2/3 av dem med forhøyet trykk, ikke vil utvikle grønn stær. Med andre ord, de færreste med forhøyet øyetrykk utvikler grønn stær.

Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet i vårt land, særlig i høy alder. Vi regner med at 2-3 prosent av befolkningen over 40 år har glaukom, mens antatt forekomst blant de over 70 år er 15-20 prosent. I Storbritannia utgjør glaukom 8 prosent av alle nye tilfeller av blindhet. Utvikling til blindhet kan oftest forhindres ved tidlig påvisning og riktig behandling.

Animasjon av grønn stær
Neste side