Informasjon

Grønn stær, glaukom

Temaside om Korona

Årsak

9392_9822-2-768-ojet-i-tversnit.jpg

Årsaken til glaukom er ukjent. Den kan være knyttet til genetiske faktorer og stoffskifteprosesser (metabolske prosesser) i øyet som blant annet kan føre til økt motstand mot passasje av væske gjennom vevet i ytterkanten av det fremre kammeret (trabekelverket) der øyevæsken suges opp. Inne i fremre del av øyet finnes det en vannklar væske som kalles kammervann. Normalt er det likevekt mellom produksjon og avløp av kammervann, og trykket holder seg stabilt og normalt. Hvis avløpet i kammervinkelen tilstoppes, vil væsketrykket inne i øyet stige.

Glaukomatøs papille

Det er synsnervehodet (papillen) bakerst i øyet som er mest sårbar og følsom for forhøyet trykk. Denne følsomheten er forskjellig fra person til person. Hvilket trykk det enkelte øyet tåler, varierer mye, og man kan ikke angi ett normalt trykk som gjelder for alle. Hos vel 20 prosent oppstår skader på synsnerven uten at øyetrykket er for høyt.

En rekke andre faktorer kan øke risikoen for utvikling av glaukom. Eksempler på slike risikofaktorer er arvelig anlegg for glaukom, høy alder, kraftig nærsynthet, diabetes mellitus, øyeskader, betennelse på regnbuehinnen (iridocyklitt), langvarig kortisonbehandling eller blodtrykkssykdom.

Risikofaktorene må man ta med i betraktning både ved diagnose og behandling av sykdommen. Spesielt viktig er det å ta hensyn til arveligheten, ved at nære slektninger til glaukompasienter blir undersøkt.

Forrige side Neste side