Informasjon

Grønn stær, glaukom

Temaside om Korona

Ulike typer glaukom

  • Kronisk glaukom er den vanligste typen glaukom og er den tilstanden som beskrives i dette dokumentet.
  • Akutt grønn stær oppstår når avløpet for kammervann plutselig lukkes. Trykket i øyet stiger raskt, og dette fører til smerter i øyet, hodepine og eventuelt kvalme og oppkast. Synet blir tåket, og man kan se regnbuefargede ringer. Denne tilstanden er sjelden og må behandles av øyelege som øyeblikkelig hjelp.
  • Medfødt glaukom er meget sjelden. Tilstanden må mistenkes hvis barnets øye øker i størrelse, blir grålig og gir tåreflod og ubehag når det utsettes for lys.
  • Sekundært glaukom oppstår når avløpssystemet for kammervannet svekkes av ulike årsaker, som f.eks. etter øyeskader, ved betennelser, svulster og blodpropp i øyet, samt ved bruk av visse medikamenter (særlig kortisonholdige øyedråper)
Forrige side Neste side