Informasjon

Grønn stær, glaukom

Temaside om Korona

Diagnosen

De fleste tilfeller av glaukom oppdages tilfeldig ved rutinemessig øyeundersøkelse. Pasienten merker verken smerter eller annet ubehag ved kronisk glaukom. Det sentrale, skarpe synet som man blant annet trenger til å lese og se på TV, bevares oftest lengst. Først ved betydelig skade på synsnerven vil man merke de blinde områdene i synsfeltet, og da kan det noen ganger være vanskelig å bevare det synet som er tilbake.

Det foreligger ingen nasjonal konsensus for når man bør måle øyetrykket, gjøre tonometri, men i følgende situasjoner anbefales trykkmåling:

 • Ved uklare øyesymptomer
 • Voksne personer med høyt blodtrykk eller diabetes (én gang)
 • Personer over 70 år dersom trykket ikke er målt de siste 10 år
 • Nære slektninger av kjente glaukompasienter etter fylte 40 år
 • Ved uttalt nærsynthet
 • Ved høyt alkoholkonsum

Regelmessige trykkmålinger kan gjøres hos allmennlege, bedriftslege eller optiker. Det er sjelden nødvendig å begynne målinger før i 50-års alderen, og det er vanligvis ikke nødvendig med undersøkelse oftere enn hvert 3. til 5. år. Hvis det finnes mistanke om glaukom, blir man henvist til øyelege.

Øyelegen vil ved en fullstendig undersøkelse:

 • Måle øyetrykket (tonometri)
 • Bedømme synsnerven (oftalmoskopi)
 • Undersøke synsfeltet (perimetri)
 • Teste synsstyrken (visus)
 • Undersøke kammervinkelen (gonioskopi)

Det kan også være aktuelt å gjøre mer avanserte undersøkelser av øyelegen, som computer assistert synsfeltundersøkelse, laseroftalmoskopiscanning og målinger av netthinnens tykkelse. Ikke sjelden må pasienten kontrolleres flere ganger før en sikker diagnose kan stilles eller utelukkes.

Forrige side Neste side