Informasjon

Grønn stær, glaukom

Temaside om Korona

Behandling

Behandlingen består i å senke øyetrykket til et nivå som synsnerven tåler. Dette kan gjøres på ulike måter: medikamentelt, med laser eller kirurgi.

Intensiteten i behandlingen bør individualiseres. Pasienter med store forandringer i papille og synsfelt bør behandles mer intenst enn dem med små forandringer. Ubehaget av behandlingen må vurderes opp mot gevinsten, særlig blant eldre mennesker må man spørre seg om nytten av en eventuell plagsom behandling.

Medikamentell behandling

Den medikamentelle behandlingen består av øyedråper og eventuelt tabletter. Øyedråpene kan enten senke produksjonen av kammervann eller bedre avløpet. Dråpene må tas regelmessige en til flere ganger i døgnet. Det kan være aktuelt å kombinere behandling med flere typer dråper, og enkelte ganger kan det være nødvendig å gi trykksenkende tabletter i tillegg. Det er svært viktig at dråpebehandlingen gjennomføres omhyggelig, selv om du ikke synes du ser dårlig, og selv om du ikke merker bedring av behandlingen.

Laserbehandling

Ved hjelp av laser kan øyelegen lage ørsmå porer i avløpssystemet slik at kammervannet lettere slipper ut, eller laserstrålende kan brukes til å ødelegge det vevet som produserer væske. Behandlingen er rask og smertefri. Vanligvis gis laserbehandling hvis øyedråpene ikke senker trykket tilstrekkelig, men laser kan også brukes som første behandling. Ofte kan man da slippe øyedråper, i hvert fall i noen år.

Kirurgi

Det er fullt mulig å operere for glaukom, men synet blir dessverre ikke bedre. Målet med operasjonen er å redde det synet som er igjen. Ved et inngrep under mikroskop lager man et kunstig avløp for kammervæsken under øyets bindehinne, og derved senkes øyetrykket. Med moderne metoder er alvorlige bivirkninger sjeldne ved en slik operasjon. Vanligvis forsøker man likevel dråper og laser først.

Forrige side Neste side