Informasjon

Grønn stær, glaukom

Temaside om Korona

Prognose

Ubehandlet gir glaukom store synsdefekter og innskrenket synsfelt. Sentralsynet forblir lenge inntakt og bidrar til sen legesøkning. Kunnskapen er begrenset når det gjelder å identifisere hvilke pasienter som har økt risiko for glaukom ved et forhøyet trykk. Funn av synsfeltutfall ved første undersøkelse innebærer økt sannsynlighet for rask progresjon. God kontroll av trykket forsinker skader på papillen og synsfeltet.

Forrige side Neste side