Informasjon

Herpes zoster (helvetesild) i øyet

Herpes zoster, helvetesild, skyldes reaktivering av vannkoppevirus. Dersom dette gir utslett i øvre delen av ansiktet, kalles det zoster ophtalmicus, og tilstanden kan også ramme øyet.

Temaside om Korona

Hva er zoster ophtalmicus?

9823-2-oye-lengdesnitt-pasientinformasjon.jpg

Helvetesild, herpes zoster, er et hudutslett med små blemmer og sår som skyldes reaktivering av vannkoppevirus. Utslettet er helt typisk fordi det følger en nervebane på halve siden av kroppen. Alle deler av kroppen kan angripes, men dersom pannen og nesen er involvert, som forsynes av nervus ophtalmicus, er det også risiko for utslett på øyets hornhinne. Dette er en alvorlig øyetilstand og ved mistanke må man hurtig kontakte lege.

Årsaker

Helvetesild og vannkopper skyldes det samme viruset (varicella-zoster virus, heter også humant herpesvirus 3). De fleste får vannkopper i barneårene, vanligvis som et uskyldig utbrudd i form av røde prikker og blemmer på kroppen og i ansiktet. Viruset blir liggende i hvilefase (latent) i nervetrådene inn mot ryggmargen resten av livet.

Etter mange år, gjerne i forbindelse med høy alder eller nedsatt immunforsvar, kan viruset aktiveres på ny. Vannkoppviruset begynner å dele seg, og via nervetråder søker det ut til huden. Utslettet som oppstår kalles helvetesild, eller herpes zoster, som er det medisinske navnet på sykdommen.

Helvetesild kan ramme alle som har hatt vannkopper. Sykdommen ses oftere hos pasienter med nedsatt immunforsvar, men forekommer også hos friske og uten kjent årsak. Risikoen for å få helvetesild øker med alderen. Mens unge, friske personer vanligvis får et mildt sykdomsforløp, får eldre oftere en plagsom tilstand.

7374-2-trigeminus.jpg

Diagnosen

De første og vanligste symptomene er nummenhet og smerte i det hudområdet som nerven forsyner. Smerten er hos noen sviende, hos andre kløende og kan variere fra mild til meget kraftig. Etter noen dager kommer utslettet i det samme området. I begynnelsen ses små, røde hevelser som raskt utvikler seg til væskefylte blemmer.

Ved zoster ophtalmicus bryter utslettet ut i pannen, på nesen og på øyet. Dersom nesetippen får blemmer, er det større risiko for utslett på øyets hornhinne. Man kan da få hevelse på og rundt øyet, smerter på øyet, tåreflod, nedsatt syn, rødt øye og lysskyhet.

Diagnosen stilles på grunnlag av sykehistorien, det typiske utslettet og etter hvert utvikling av øyesmerter og rødt øye. 

Behandling

Helvetesild i øyet bør behandles av spesialist i øyesykdommer. Det er viktig at man kommer igang med antiviral behandling (valaciklovir) så snart som mulig, og før det er gått 72 timer. Behandling reduserer varigheten av plagene og minsker risikoen for komplikasjoner. Det er aktuelt å gi virushemmende øyesalve i tillegg til tablettbehandlingen.

Kontaktlinser skal ikke brukes i det akutte stadium og så lenge hornhinnefølsomheten er nedsatt.

Forløp og prognose

Øyet kan bli angrepet i lett eller sterkere grad. Plagene kan bli langvarige, eventuelt med periodevise plager over flere år. Men de fleste blir bra etter 2-3 ukers behandling hos øyelege.

Etter hvert tørker hudutslettet inn, og det dannes skorper som så avstøtes. Utslettet varer vanligvis 2-3 uker med full tilbakegang av symptomene.

Hornhinnens følsomhet blir nedsatt etter at du har hatt zoster i øyet. Det betyr at en senere infeksjon kan gi mindre smerter enn ved første episode. Det kan derfor være aktuelt å kontakte din lege tidligere enn du ellers ville gjort. Ofte kan det være nødvendig med behandling eller kontroll hos øyelege.

Tilbakefall av helvetesild i øyet er sjelden. Dersom du har hatt zoster i øyeregionen, er det viktig å opplyse om dette når du tar kontakt med lege for øyeplager. Du bør straks ta kontakt med lege ved tåkesyn.

Komplikasjoner

Regnbuehinnebetennelse er en vanlig komplikasjon ved zoster ophtalmicus. Dette kan igjen medføre både grå stær og grønn stær. Noen får en kompliserende bakterieinfeksjon (øyekatarr). Et mindretall utvikler postherpetisk nevralgi, det vil si smerter som vedvarer i måneder til år før de gradvis går over. 

Vil du vite mer?

Illustrasjoner

  •  
  • 47403-2-herpes-zoster.jpg
  • 4065-2-herpes-zoster-opthalimucus.jpg