Informasjon

Blødning i øyets glasslegeme

Glasslegemet (corpus vitreum) er den geléliknende, klare massen som befinner seg mellom øyets linse og netthinnen. Blødning her kan disponere for netthinneløsning.

Hva er blødning i øyets glasslegeme?

Netthinneløsning

Glasslegemet (corpus vitreum) er den geléliknende, klare massen som befinner seg mellom øyets linse og netthinnen. Denne massen utgjør 80 prosent av øyets totale volum og bidrar til å gi øyet dets kuleform. Glasslegemet er festet til omliggende strukturer, blant annet netthinnen, med bindevevstråder. Strekk og drag i disse trådene kan forårsake blødning og netthinneløsning.

Blødning i øyets glasslegeme kan være en direkte følge av rifter i netthinnen eller nydannelse av små blodkar i netthinnen, eller den kan skyldes blødning fra eksisterende blodkar i dette området. Omfanget av en slik blødning kan variere fra beskjedent til betydelig og kan gi fra bagatellmessige synsforstyrrelser til svært nedsatt syn. Påvirkningen av synet avhenger av uklarhetenes omfang og tetthet.

Tilstanden er ikke helt uvanlig. Forekomsten av blødning i øyets glasslegeme avhenger av forekomsten av den underliggende sykdom. Blant voksne er øyeskade ved diabetes mellitus (proliferativ diabetisk retinopati) den hyppigste årsak til corpus vitreum blødning. Den hyppigste årsaken til corpus vitreum blødning blant unge mennesker er skade.

Årsaker

Den hyppigste årsaken er som nevnt blødninger fra karnydannelser ved proliferativ diabetesretinopati. Rifter i netthinnen er en annen hyppig årsak. Andre årsaker er tilstopping av venøse og arterielle blodårer, samt høyt blodtrykk. I sjeldne tilfeller kan subaraknoidalblødning (ca. 5 prosent av tilfellene) være ledsaget av blødning i corpus vitreum. Hos spedbarn kan kraftig risting av barnet (shaken baby syndrom) gi slike blødninger.

Symptomer

Ofte opplever pasienten først små flekker som flyter rundt i synsfeltet som tegn på små blødninger. Senere kan det komme en skur av små, svarte flekker eller bittesmå ringliknende former i synsfeltet. I tilfeller med større blødninger oppstår ganske raskt sløret syn med moderat til uttalt synsnedsettelse. Vanligvis er det ingen smerter forbundet med tilstanden.

Diagnosen

Mistanken om diagnosen vekkes ved typiske symptomer. For en allmennlege kan det i en del tilfeller være vanskelig å stille den konkrete diagnosen etter en vanlig øyeundersøkelse. Du vil derfor som regel bli henvist umiddelbart til øyelege eller øyeavdeling. Diagnosen vil da vanligvis kunne stilles med sikkerhet, men noen ganger vil det bli gjort ultralyd av øyet, eventuelt også CT eller MR for å utelukke andre sykdommer eller skader.

Behandling

Målet med behandlingen er å korrigere underliggende årsak så raskt som mulig og om nødvendig sette i verk terapeutiske tiltak for å begrense skaden på øyet. Mindre blødninger oppløses av seg selv i løpet av noen uker, mens større blødninger må fjernes operativt. Ved meget tett blødning som ikke er gått tilbake innen en rimelig tid, 1-2 måneder, er kirurgisk uttømning av blødningen, såkalt vitrektomi, påkrevd.

Det er vanligvis ikke aktuelt med innleggelse. Ved større blødninger anbefales pasienten å ta det med ro noen dager, eventuelt å holde sengen noen dager - med hodet høyt (30-45°) - slik at blodet samler seg i nedre del av øyet, og det blir mulig å undersøke den bakenforliggende netthinnen med henblikk på ytterligere behandling.

Laserbehandling (fotokoagulasjon) brukes til å lukke eventuelle rifter i netthinnen. Vitrektomi innebærer at det lages et snitt på siden av øyet og det "grumsete" glasslegemet suges ut og erstattes med saltvann. Slik behandling utføres ikke før etter 1-2 måneder, hvis behandlingen av underliggende årsak kan vente, fordi corpus vitreum i mange tilfeller kan klarne opp tilfredsstillende uten kirurgi.

Prognose

Prognosen avhenger av den underliggende årsaken, men i de fleste tilfeller dreier det seg om små blødninger og øyet vil etter hvert normalisere seg. I noen tilfeller kan blødning i glasslegemet føre til varig nedsatt syn.

Vil du vite mer?