Informasjon

Netthinneløsning

Årsak

Øyets indre er fylt med en klar masse som kalles glasslegemet. Når det oppstår hull i netthinna, kan væske fra glasslegemet trenge gjennom hullet og skille netthinna fra underlaget. Sansecellene i det området som rammes, mister dermed forbindelsen videre mot hjernen, og synsinntrykkene fra denne delen av netthinnen blir ikke videreformidlet til hjernen og vil fremstå som et grått område i synsfeltet.

Netthinnen kan svekkes på grunn av aldersforandringer, skader, betennelser eller annen sykdom. Det skilles mellom tre typer netthinneløsning: 

  • Rhegmatogen - skyldes aldersbetingede rifter i netthinnen og er den vanligste årsaken.
  • Traksjonsbetinget - betyr at arrvev i glasslegemet trekker og drar i netthinnen. Arrvevet kan skrive seg fra tidligere blødning, skade, kirurgi, infeksjon eller annen betennelse. 
  • Eksudativ - opphopning av væske i rommet under netthinnen, blant annet som følge av betennelser eller svulster.

Risikoen for netthinneløsning øker med alderen. Tidligere netthinneløsning øker risikoen for at det vil skje igjen, på det samme eller på det andre øyet. Sterk nærsynthet øker også risikoen for at netthinna kan løsne. Tilstanden er også vanligere i enkelte familier. Dersom øyet er operert, er risikoen for netthinneløsning større enn normalt.

Hos yngre er akutt skade den vanligste årsaken til netthinneløsning, for eksempel etter harde slag mot øyet. Medfødte misdannelser eller sykdom i øyet er også med på å øke risikoen for løsning.

Forrige side Neste side