Informasjon

Netthinneløsning

Diagnosen

Ultralyd av netthinneløsning

Sykehistorien er ofte karakteristisk med beretningen om at pasienten opplever det som at det dras ned en gardin foran synet. Ved bruk av øyekikkert (oftalmoskop) kan diagnosen stilles, eller legen får mistanke om at noe er galt som krever videre utredning.

Du må opereres så snart det er praktisk mulig. Uten behandling vil tilstanden tilta og involvere hele netthinnen og føre til varig tap av synet.

Hos spesialist og på sykehus vil mer omfattende undersøkelser bli utført. 

Forrige side Neste side