Informasjon

Netthinneløsning

Netthinneløsning er en akutt tilstand som krever rask behandling - operasjon - så snart som mulig. Symptomer på netthinneløsning er at synet brått forsvinner. Mange beskriver det som en "gardin" som dras for synsfeltet.

Hva er netthinneløsning?

Netthinnen er en tynn hinne som kler bakre del av øyets innside. Det er her sansecellene som oppfatter synsinntrykkene, er lokalisert. Når netthinnen løsner fra underlaget, får vi tilstanden som kalles netthinneløsning. Synet forsvinner i det området av hinnen som løsner. Det er ganske typisk at dette skjer relativt plutselig. Mange beskriver det som en "gardin" som trekkes for en del av synsfeltet. 
 
Netthinneløsningen starter gjerne i utkanten av synsfeltet og brer seg eventuelt etter hvert innover mot sentrum. Tilstanden medfører ingen smerter. En del pasienter beskriver at de en tid på forhånd har hatt forvarsler. Dette kan være blinkende lys, små lysglimt eller prikker som svever i synsfeltet på det ene øyet.

Netthinneløsning forekommer i alle aldre, men det er først og fremst en sykdom i eldre aldersgrupper. Tilstanden er ganske sjelden, omtrent 1 av 10.000 personer rammes av denne sykdommen hvert år.

  • 9823-2-oye-lengdesnitt-pasientinformasjon.jpg
  • Tegning av netthinneløsning.

Årsak

Øyets indre er fylt med en klar masse som kalles glasslegemet. Når det oppstår hull i netthinna, kan væske fra glasslegemet trenge gjennom hullet og skille netthinna fra underlaget. Sansecellene i det området som rammes, mister dermed forbindelsen videre mot hjernen, og synsinntrykkene fra denne delen av netthinnen blir ikke videreformidlet til hjernen og vil fremstå som et grått område i synsfeltet.

Netthinnen kan svekkes på grunn av aldersforandringer, skader, betennelser eller annen sykdom. Det skilles mellom tre typer netthinneløsning: 

  • Rhegmatogen - skyldes aldersbetingede rifter i netthinnen og er den vanligste årsaken.
  • Traksjonsbetinget - betyr at arrvev i glasslegemet trekker og drar i netthinnen. Arrvevet kan skrive seg fra tidligere blødning, skade, kirurgi, infeksjon eller annen betennelse. 
  • Eksudativ - opphopning av væske i rommet under netthinnen, blant annet som følge av betennelser eller svulster.

Risikoen for netthinneløsning øker med alderen. Tidligere netthinneløsning øker risikoen for at det vil skje igjen, på det samme eller på det andre øyet. Sterk nærsynthet øker også risikoen for at netthinna kan løsne. Tilstanden er også vanligere i enkelte familier. Dersom øyet er operert, er risikoen for netthinneløsning større enn normalt.

Hos yngre er akutt skade den vanligste årsaken til netthinneløsning, for eksempel etter harde slag mot øyet. Medfødte misdannelser eller sykdom i øyet er også med på å øke risikoen for løsning.

Diagnosen

Ultralyd av netthinneløsning

Sykehistorien er ofte karakteristisk med beretningen om at pasienten opplever det som at det dras ned en gardin foran synet. Ved bruk av øyekikkert (oftalmoskop) kan diagnosen stilles, eller legen får mistanke om at noe er galt som krever videre utredning.

Du må opereres så snart det er praktisk mulig. Uten behandling vil tilstanden tilta og involvere hele netthinnen og føre til varig tap av synet.

Hos spesialist og på sykehus vil mer omfattende undersøkelser bli utført. 

Behandling

Hensikten med behandlingen er å redde så mye som mulig av synet. Det er viktig å raskt ta kontakt med lege ved begynnende symptomer. Det anbefales at du legger deg ned, slik at ikke tyngdekraften medvirker til ytterligere løsning. Det kan være en fordel å dekke det syke øyet med en øyelapp inntil du kommer på sykehuset.

Du skal opereres så snart det er praktisk mulig. Netthinneløsning behandles på øyeavdeling med ulike teknikker. Valg av behandlingsmetode og hastegrad avhenger av hvilken type netthinneløsning som foreligger. Hensikten med inngrepene er å forsøke å feste netthinna igjen. Press mot øyeeplet (skleral bukling), fryse- eller varmeteknikker, innsprøying av gassboble inn i glasslegemet, laser og fjerning av glasslegemet i øyet er de mest anvendte metodene. 

Jo tidligere du kommer til behandling, jo bedre blir resultatet.

Prognose

Uten behandling vil denne tilstanden føre til blindhet. Operasjonen er vellykket i omkring 90 prosent av tilfellene, men dette avhenger blant annet av at det ikke har gått for lang tid. 

Etter en episode med netthinneløsning er det større risiko for en ny netthinneløsning, på det samme eller det andre øyet. Det er derfor viktig å ta kontakt med øyelege på ny dersom du opplever lysglimt eller skygge i synsfeltet fra noen av øynene. 

Oppfølging

Kontroll skjer vanligvis en uke etter operasjonen. Det er vanlig å bli sykemeldt i to til fire uker. Legen må vurdere eventuelt forbud mot bilkjøring - det er absolutt forbud for pasienter som har fått installert gass i øyet.

Ved bruk av gass i øyet bør du kjenne til følgende:

  • Unngå hjemreise over høye fjelloverganger eller med fly
  • Flyforbud
  • Ved eventuelle inngrep i narkose må anestesilegen få beskjed om dette
  • Synsbildet endres etter hvert som gassen suges opp av kroppen. Luft absorberes vanligvis etter få dager, mens andre gasser kan ta opptil syv uker før de er borte fra øyet.

Vil du vite mer?