Informasjon

Retinitis pigmentosa (RP)

Retinitis pigmentosa er en sykdom som skyldes genfeil. Fotoreseptorene i netthinnen går smått om senn til grunne. Det medfører tap av synet, vanligvis først i form av nattblindhet, etter hvert økende tap og innsnevring av synsfeltet.

Hva er retinitis pigmentosa?

På verdensbasis forekommer sykdommen hos en av 4000 personer, og vi regner med at mer enn en million individer har sykdommen. Tilstanden er en av de viktigste årsakene til alvorlige synsforstyrrelser og blindhet. Synsnedsettelsen kan starte i barne- og ungdomsårene eller først i voksen alder. Eksempelvis var retinitis pigmentosa den hyppigste årsaken til blindhet hos personer i alderen 20-64 år i Danmark.

Begrepet retinitis pigmentosa dekker en gruppe arvelige sykdommer i øyets netthinne. Retinitis pigmentosa er knyttet til mer enn 30 forskjellige tilstander (syndromer), og det er påvist over 100 forskjellige genfeil. Felles for dem alle er at de medfører en langsom, økende og varig ødeleggelse av netthinnen og dermed synet.

12451_9716_8257-2-eyeanatomy-01 speilet.jpg

Neste side