Informasjon

Retinitis pigmentosa (RP)

Behandling

Det finnes i dag ingen behandling som helbreder retinitis pigmentosa. De senere år har imidlertid forskningen rundt sykdommen for alvor kommet i gang.

Forskning har antydet effekt av tilskudd med vitamin A, men en samlestudie av publisert forskning på området avkrefter en slik effekt. Det finnes leger som anbefaler voksne med tidlig- eller mellom-stadium av retinitis pigmentosa å ta 15.000 enheter av vitamin A-tabletter daglig. Ingen tilfeller av skadelige effekter er så langt rapportert med disse dosene, men effekten er altså tvilsom. Vitamin A-tilskudd frarådes brukt under graviditet eller hos kvinner som planlegger å bli gravid.

Vitamin E synes å kunne virke ugunstig på utviklingen av retinitis pigmentosa. Mange leger advarer mot å innta tilskudd med høydose vitamin E.

En omega-3 fettsyre (docosahexaenoic acid (DHA)) som finnes i høye konsentrasjoner i fet fisk som laks, tunfisk, makrell, sild og sardiner synes å være viktig for fotoreseptorfunksjonen (stavene og tappene i netthinnen), og det er gjort noen få studier på om kosthold rikt på DHA påvirker utviklingen i retinitis pigmentosa. Grundige analyser av studiene trekker i tvil om det er en effekt. Noen leger anbefaler voksne med typisk retinitis pigmentosa å spise to måltid per uke med slik fisk. Igjen, dette er nokså spekulativt, så du bør snakke med legen din om det.

Behandlinger som er under utprøving, omfatter blant annet genterapi, stamcellebehandling, elektrostimulering, netthinneimplantater og behandling som skal beskytte netthinneceller. 

Forrige side Neste side