Informasjon

Retinitis pigmentosa (RP)

Pasientorganisasjon

Ønsker du mer informasjon eller trenger du mer støtte, kan du kontakte Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge. Dette er en aktiv forening som har som målsetting å spre informasjon og stå som et bindeledd fra pasientene til forskningsmiljøer og myndighetene.

Forrige side Neste side