Informasjon

Skarpsynsvekkelse, makuladegenerasjon

Temaside om Korona

Årsaker til makuladegenerasjon

Det finnes ingen enkeltfaktor som kan forklare sykdommen. Det skjer en gradvis ødeleggelse av pigmentceller og lysfølsomme celler som følge av normal aldring (makulopati). De normale aldersforandringene som ikke direkte skader synet, øker med økende alder. Slike aldersforandringer, som kan utvikle seg til sykdommen makuladegenerasjon, finnes hos et betydelig antall personer over 65 år (jfr. ovenfor).

Det er sett at arvelige faktorer også spiller en rolle for utvikling av denne typen sykdommer. Man ser også tydelig at sykdommen er vanligere hos røykere, og at sykdommen har en viss sammenheng med hjerte- og karsykdom.
Det er vist at regelmessig inntak av fet fisk kan redusere faren for å utvikle makuladegenerasjon, men det har ingen avgjørende virkning dersom man først har utviklet makuladegenerasjon.

Forrige side Neste side