Informasjon

Skarpsynsvekkelse, makuladegenerasjon

Temaside om Korona

To typer makuladegenerasjon

Makuladegenerasjon, som er en videreutvikling av den hyppig forekommende makulopatien, inndeles i to forskjellige typer. Langtkommen såkalt tørr degenerasjon finnes hos vel en prosent i aldersgruppen over 65 år. Denne tilstanden utvikler seg langsomt, og fører til gradvis synstap over en lang periode (mange år).

Den andre varianten kalles "våt type" -  og langtkommen tilstand påvises hos i overkant av to prosent i aldersgruppen over 65 år. Denne skyldes unormal innvekst av blodårer like under netthinnen. Dette fører til hevelse under netthinnen og raskere utvikling av synstap. Våt type er altså en farligere tilstand med tanke på utvikling av blindhet. Men ved denne tilstanden kan man nå med moderne behandling stanse eller bremse utviklingen mot blindhet.

Animasjon av makuladegenerasjon
Forrige side Neste side