Informasjon

Skarpsynsvekkelse, makuladegenerasjon

Temaside om Korona

Behandling av makuladegenerasjon

Det finnes ingen effektiv behandling av tørr makuladegenerasjon, men det antas at det hjelper å slutte å røyke. Ekstra tilskudd av vitaminer, mineraler og antioksidanter av ulike typer synes å kunne forsinke utviklingen noe.

Det er funnet at en andel av pasientene med tørr makuladegenerasjon kan utvikle våt type, med raskere synstap. Alle med tørr makuladegenerasjon anbefales derfor regelmessige kontroller for å oppdage dette. Pasienter kan selv få mistanke om en slik utvikling ved å bruke Amslers test regelmessig hjemme.

Ved våt degenerasjon finnes det behandling. Det har vist seg at innsprøytning i øyehulen av et medikament som bremser veksten av blodkar, kan stanse utviklingen, og også til en viss grad føre til at noe tapt syn kan gjenvinnes. Behandlingen krever gjentatte innsprøytninger, med fra en til tre måneders mellomrom. Resultatene er gode, men det er for tidlig å si noe om effekten over lang tid. Medikamentene som er godkjent i Norge har virkestoffene bevacizumab, ranibizumab, aflibercept og brolucizumab. Tidlig behandling er nødvendig for å kunne få terapeutisk effekt.

Laserbehandling etterlater seg varige arr og er mindre effektivt enn medikamentell behandling.

Forrige side Neste side