Informasjon

Venetrombose i øyet

Venetrombose i øyet er en delvis eller total gjentetting av en eller flere vener i øyets netthinne. Det fører til ensidig, smertefri, akutt synsnedsettelse.

Hva er sentralvenetrombose eller grenvenetrombose?

Lengdesnitt av øyet

Dette er en delvis eller total gjentetting av en eller flere vener (blodårer) i øyets netthinne. Vener er de blodårene som fører blodet tilbake til hjertet. Venetromboser i netthinnen fører til en akutt synsnedsettelse på det syke øyet. Tilstanden er ikke forbundet med smerter. Den vanligste sykehistorien er at man våkner om morgenen og merker at man ser dårlig på det ene øyet. Da har venen(e) blitt tett i løpet av natten. Hvis venen(e) blir tett mens man er våken, vil man merke en gradvis synsnedsettelse i løpet av noen timer.

Det er en sjelden tilstand. Forekomsten øker med alderen, de fleste som får tilstanden er over 65 år.

Årsak

Venetrombose i netthinnen skyldes at en blodpropp (trombe) danner seg og tetter igjen en vene. Det kan være sentralvenen i 90-95 prosent av tilfellene eller en grenvene i netthinnen. Synsnedsettelsen blir ofte størst ved en sentralvenetrombose. Venene har til oppgave å føre blod tilbake til hjertet etter at blodet har sirkulert i vevet og avgitt oksygen og tatt opp avfallsstoffer. Når en vene i netthinnen blir tett, vil det blodet som den skulle ha ledet vekk fra netthinnen, hope seg opp. Det blir en stuvning av blod i årene som krøller seg og utvides, og små, tynne blodårer (kapillærer) kan briste på grunn av trykket. Dette skader netthinnen og medfører tap av syn.

En rekke faktorer øker risikoen for en slik tilstand: Åreforkalkning, røyking, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, diabetes og grønn stær.

Diagnosen

En sykehistorie med tap av synet over natten eller i løpet av noen timer, gir sterk mistanke om diagnosen. Mistanken styrkes om du har noen av ovennevnte risikofaktorer. Ved å lyse inn på netthinnen (med et oftalmoskop), kan legen se at det foreligger en skade på netthinnen.

Tilstanden behandles i øyeavdeling. Der vil man blant annet gjøre fluoresceinangiografi, som er en slags røntgenundersøkelse hvor man undersøker blodårene i øyet.

Behandling

Pasienter med denne sykdommen henvises til undersøkelse hos øyelege vanligvis i løpet av det første døgnet etter at symptomene startet. Målet med behandlingen er å bedre synstapet, forhindre ytterligere synstap og forhindre komplikasjoner (grønn stær). I utgangspunktet finnes ingen behandling som bedrer den oppståtte skaden. Hovedbehandlingen er observasjon.

Hvis det opptår hevelse (ødem) i sentralsynsflekken (makula), finnes det medisiner (VEGF-hemmere) som kan dempe denne hevelsen. Hvis det er tegn til omfattende nydanning av blodårer (neovaskularisering) kan man installere kortikosteroid i øyet for å dempe denne komplikasjonen.

Fotokoagulering med laser er fortsatt hovedbehandlingen av nydanning av blodkar (neovaskularisering), men slik behandling har ingen forebyggende effekt. Derfor gis slik behandling først når det er påvist neovaskularisering.

For å forebygge venetrombose anbefales røykestopp, behandling av høyt blodtrykk og høyt kolesterol, samt god behandling av en eventuell diabetes.

Prognose

Etter hvert vil den tette venen kunne åpne seg noe. Deler av synstapet kan gradvis bedres, men de fleste vil oppleve permanent synssvekkelse på dette øyet.

Komplikasjoner til venetrombose er blødning i øyet, som gir ytterligere svekkelse av synet, og risiko for utvikling av grønn stær.

Vil du vite mer?