Informasjon

Blodpropp i øyet (netthinnen)

Blodpropp i øyet - det vil si tilstopping av hovedarterien til netthinnen, eller til noen av dens grener, medfører akutt og ensidig tap av synet uten noen annen form for ubehag. Det er en akuttsituasjon og krever umiddelbar innleggelse i sykehus.

Hva er blodpropp i netthinnen?

Tap av blodforsyningen til netthinnen vil i de fleste tilfeller i løpet av 90 til 100 minutter forårsake uopprettelige skader på netthinnen som medfører varig tap av synet. Det som skjer i øyet, kan sidestilles med det som skjer i hjernen ved hjerneslag. Blodpropp i netthinnen innebærer at den sentrale arterien som sørger for blodforsyningen til netthinnen (den sentrale retinalarterien), plutselig tettes igjen (okkluderes). Det samme kan også skje med en eller flere av forgreningene til sentralarterien. Tap av synsevnen på det ene øyet oppstår i løpet av sekunder, det kan være raskt forbigående eller varig. Det er ikke smerter. Hvor stor del av synsfeltet som er borte, avhenger av om det er sentralarterien eller noen av dens grener som er rammet. Du kan ha hatt lignende, forbigående episoder før. Tilstanden inntreffer ofte på morgenen eller om natten.

Tilstanden er sjelden med en omtrentlig forekomst på en til ti per år per 100.000 personer. Forekomsten stiger med alderen.

anatomi øyet.jpg

Neste side