Informasjon

Øyeforandringer ved hypertyreose, eksoftalmus

Høyt stoffskifte, hypertyreose eller tyreotoksikose, kan gi øyeforandringer, først og fremst karakterisert ved utstående øyne, eksoftalmus.

Øyeforandringer ved hypertyreose

Øyeforandringer ved høyt stoffskifte, hypertyreose, skyldes at kroppens eget immunforsvar går til angrep på vevet bak øyet, en autoimmun reaksjon. Forandringene er i første rekket forbundet med forhøyet stoffskifte ved såkalt Graves sykdom (Morbus Basedow), og opptil 50% av disse pasientene har øyeforandringer når de tar kontakt med lege. 3-5% av alle med Graves sykdom utvikler alvorlig øyesykdom.

Utstående øyne

Exoftalmus, side

De typiske forandringene består i at øynene dine blir mer utstående (eksoftalmus), ofte av ulik grad på de to øynene. Øyelokkene blir trukket bakover, noe som gir inntrykk av et "stirrende" blikk (kfr bilde). Ved påvirkning av muskulaturen som styrer øyebevegelsene, vil funksjonen forstyrres, slik at koordinasjonen av de to øynene blir svekket, noe som kan gi dobbeltsyn.

Kombinasjonen av mer utstående øyne og tilbaketrekning av øyelokkene vil bidra til at fukting av øyet blir dårligere. Dette kan bidra til at hornhinnen skades, med fare for påfølgende synsreduksjon. Hvis tilstanden får utvikle seg uten behandling, kan det i sjeldne tilfeller oppstå skade på synsnerven, og du kan også få grønn stær (økt trykk i øyet).

Symptomer

Øyeforandringene kan bidra til at utseende endres, og for noen kan dette bli kosmetisk svært plagsomt. Andre vanlig forekommende symptomer er smerte, trykkfølelse bak øynene, ruskfølelse, svie og stivhetsfornemmelse i øynene, tåreflod, dobbeltsyn og lysskyhet. Ved hornhinneskade, synsnerveskade eller grønn stær kan synet nedsettes.

I noen tilfeller dukker øyesymptomene opp før stoffskiftet er forhøyet.

Behandling

De fleste pasientene opplever mild sykdom som kun krever lindrende behandling i form av briller, kunstige tårer, unngåelse av støv, ev. tildekking av øynene under søvn (dersom øyelokkene ikke dekker øyet). 10-35% av pasientene med øyeplager trenger medisinsk behandling. Behandlingen består i høye doser kortison, og i blant også eventuelt kirurgisk behandling dersom trykket i øyehulen blir for stort. I tillegg kommer behandlingen av stoffskiftesykdommen i seg selv.

Røyking har vist seg å være av stor betydning for utvikling av disse øyeplagene ved høyt stoffskifte. Det er funnet at røykere med høyt stoffskifte har 7-8 ganger økt risiko for øyeskader sammenlignet med ikke røykere. Umiddelbar røykestopp er derfor svært viktig ved denne tilstanden, og viktig for å bremse sykdomsutviklingen.

Operasjon er aktuelt i den akutte fasen dersom medikamentene ikke virker som forventet og det utvikles tegn til skade av synsnerven. Det er også aktuelt med operasjoner etter den akutte fasen er over for å korrigere øyelokk eller øyemuskler som er blitt skadet. Korreksjon av skjeling som følge av disse øyeforandringene, med kirurgi eller prismebriller, kan oftest fjerne dobbelsyn.

Prognose

Forandringene stopper vanligvis opp i løpet av ett til tre år. Blant de som får medisinsk behandling, har mer enn halvparten av pasientene dobbeltsyn, mer enn 1/3 er misfornøyde med utseende av øynene og vel 1/4 har nedsatt syn når behandlingen avsluttes. Hvis behandling ikke iverksettes, er sjansen for øyeskader betydelig større - du kan få skader på hornhinnen, skade på synsnervene og grønn stær. Slike forandringer kan medføre nedsatt syn.

Vil du vite mer?