Informasjon

Utstående øyne - eksoftalmus

Eksoftalmus skyldes høyt stoffskifte, tyreotoksikose eller Graves sykdom. Behandlingen rettes mot å korrigere det høye stoffskiftet, eventuelt vurderes tilleggsbehandling

Temaside om Korona

Hva er eksoftalmus?

Eksoftalmus betyr utstående øyne. For høyt stoffskifte (hypertyreose eller Graves sykdom) er en sykdom der det produseres for mye av et hormon som kalles tyroksin. Sykdommen medfører i tillegg til diverse andre symptomer, også øyeforandringer av varierende grader; fra lette kosmetiske forandringer til mer påfallende endringer. Du selv og/eller pårørende kan ha merket endringer i utseendet i form av større, mer utstående øyne. Dette vises ofte i form av et karakteristisk, stirrende blikk. Du kan ha merket ubehag, svie og stivhetsfornemmelse i øynene samt tåreflod.

20-25 prosent av pasienter med Graves sykdom (Mb. Basedow), som er den vanligste årsaken til hypertyreose i Norge, har øyesymptomer når de oppsøker lege. Tre til fem prosent av disse kan få alvorlige symptomer.

Årsak

Hypertyreose er en autoimmun sykdom, der kroppens egne forsvarsceller (immuncellene) "ved en feiltagelse" angriper celler i skjoldkjertelen som produserer tyroksin. Man tror at øyeforandringene kommer av at forsvarscellene også angriper bindevev og muskulatur i øyehulen bak øyet. Dette fører til en betennelsesprosess med irritasjon og hevelse i det angrepne vevet. Dermed blir øyeeplet skjøvet litt framover, og det stirrende blikket oppstår. Det kan utvikles dobbeltsyn fordi øyets bevegelser blir innskrenket, og øynene kan dermed komme i "utakt" under bevegelse.

Diagnosen

Diagnosen stilles på grunnlag av det man ser. At øynene er mer fremstående, at øyespalten - avstanden mellom øvre og nedre øyelokk - er videre enn normalt. Dette kombinert med eventuelle ubehag som du kan berette om - både fra øynene og mer generelt - og påvisning av forhøyet tyroksin, gir diagnosen. Som ledd i den videre utredningen kan det være aktuelt å gjøre en CT-undersøkelse.

Generelle symptomer ved høyt stoffskifte kan være skjelving, hjertebank, svetting, økt appetitt, vekttap, løs mage, uro og nervøsitet.

Behandling

Behandlingens hensikt er å behandle hypertyreosen og å unngå øyeskader. Hovedbehandlingen er bruk av legemidler som normaliserer kroppens stoffskifte og gir normale tyroksinverdier. En sjelden gang kan det være nødvendig med mer intens behandling ledet av spesialist. Det brukes da vanligvis kortisonholdig medisin. Ytterst sjelden kan kirurgi og strålebehandling bli nødvendig.

Prognose

Prosessen brenner vanligvis ut i løpet av ett til tre år. Riktig behandlet oppstår sjelden alvorlige komplikasjoner. Ubehandlet kan uttalte øyeforandringer skade synsnerven, og det kan oppstå grønn stær (glaukom). Andre komplikasjoner som kan inntre, er betennelse i hornhinnen på grunn av dårlig øyelokkslukking, skade på synsnerven og synsnedsettelse, og dobbeltsyn.

Vil du vite mer?

  • Tyroksin
  • Hypertyreose
  • Kortisonholdig
  • Grønn stær
  • Betennelse i hornhinnen
  • Øyeforandringer ved hypertyreose