Informasjon

Kolobom

Et kolobom er en medfødt defekt i øyet, først og fremst i regnbuehinnen. Defekten kan medføre synsforstyrrelser.

Hva er et kolobom?

Et kolobom er en medfødt defekt i øyet som først og fremst omfatter regnbuehinnen (iris). Tilstanden er da synlig som et hull eller en kløft i regnbuehinnen, noe som gir pupillen en uregelmessig og uvant form. Det er mulig å ha et kolobom på ett øye, men noen har denne defekten på begge øyne.

Konsekvenser

Denne defekten i regnbuehinnen kan føre til at du får to bilder på netthinnen, og dermed oppfatter to synsinntrykk. Det ene vil være mattere og mer diffust enn det andre. Dette innebærer at synet ikke blir så skarpt som det skal være. Mer alvorlige kolobom kan også påvirke andre strukturer i øyet slik som netthinne (retina), bindevevshinne (choroidea) eller øyenerven (n. opticus) og dermed gi alvorligere påvirkning av synet.

Dersom du merker endringer i synet ditt, bør du oppsøke lege som kan vurdere tilstanden. Dersom synsforandringene skyldes et kolobom, er dette svært uvanlig, og en må da forsøke å finne ut hva som har forårsaket denne skaden hos deg. Om du oppdager at ditt barn har en unormalt formet regnbuehinne eller hull i denne, bør dere få dette vurdert av lege. Personer med denne tilstanden kan ha lettere for å få netthinneløsning.

Årsak

Kolobom kan være knyttet til arvelige lidelser, men de fleste tilfeller av kolobom er ikke knyttet til andre avvik. Skade på øyet eller kirurgiske inngrep kan også være årsak til fenomenet.

Diagnosen

Et kolobom oppdages som regel like etter fødselen, og familiær opphopning av sykdommer og tilstander vil være det viktigste å vurdere. En grundig undersøkelse av øyet vil også være nødvendig. Det kan være aktuelt å gjøre en MR-undersøkelse for å vurdere hjernen og nervene som forbinder øyet og hjernen. Om barn med kolobom ikke er utredet, bør de henvises til en øyeavdeling hvor tilstanden kan vurderes. En vil da se om det er behov for genetisk veiledning, nevrologisk utredning, bildediagnostikk eller annen utredning.

Behandling

Det finnes ingen behandling som kan bedre synet dersom det foreligger en synsforstyrrelse som følge av et kolobom. Spesielle kontaktlinser kan brukes senere i livet ved kolobom i regnbuehinnen, og briller kan bidra til å korrigere for synsproblemer.