Informasjon

Episkleritt

Episkleritt er en betennelse i en tynn hinne som ligger utenpå den hvite senehinnen til øyet. Bortsett fra rødt øye gir tilstanden få plager, og den går i de fleste tilfeller over av seg selv.

Temaside om Korona

Hva er episkleritt?

Episkleritt er en betennelsestilstand i episklera, en hinne som ligger mellom det hvite på øyet og det tynne laget av slimhinne som ligger over. Det oppstår plutselig et rødt område på øyet, uten forutgående skade. Det er ingen synsforstyrrelser, synet er like skarpt som ellers. Tilstanden er sjelden direkte smertefull, men det kan føles ubehagelig, spesielt når man rører på øynene. Det er tåreflod fra øyet. I en del tilfeller har pasienten hatt tilstanden før.

Episkleritt er en ganske vanlig tilstand. I 50-75 prosent av tilfellene kommer episkleritten på bare det ene øyet. Tilstanden er hyppigere hos kvinner enn hos menn.

Årsak

Årsaken til episkleritt er ukjent. Betennelsen skyldes ikke bakterier eller virus, sannsynligvis er det en autoimmun mekanisme. Av en eller annen grunn går kroppens forsvarsceller til angrep på episklerahinnen, slik at det oppstår en betennelsestilstand i hinnen. Noen sykdommer øker risikoen for at det kan oppstå episkleritt, blant annet følgende sykdommer: Urinsyregikt (podagra), leddgikt, Sjögrens syndrom (en revmatisk sykdom), helvetesild og tuberkulose.

Likevel, de aller fleste som får episkleritt, har ingen kjente risikofaktorer eller underliggende sykdommer.

Diagnosen

Diagnosen stilles på grunnlag av sykehistorien og det legen finner ved undersøkelsen. Blodprøver har som regel liten betydning for å stille diagnosen.

Behandling

Behandlingens hensikt er å stanse betennelsestilstanden og å lindre symptomene. I milde tilfeller er behandling ikke nødvendig, siden sykdommen som oftest går tilbake av seg selv i løpet av 1 til 3 uker.

Som regel velger man å behandle episkleritt, fordi betennelsen da går raskere tilbake. Det gis kortikosteroiddråper eller dråper med et annet betennelsesdempende middel. Disse medikamentene vil stanse betennelsestilstanden.

Prognose

Tilstanden er ufarlig. Den gir sjelden komplikasjoner, og den skader ikke synet. Som regel går tilstanden tilbake av seg selv i løpet av 1-3 uker. En bør være oppmerksom på at tilstanden har en tendens til å komme tilbake etter måneder eller år. Behandlingen blir da den samme, og resultatet like bra.

Vil du vite mer?

Illustrasjoner