Informasjon

Episkleritt

Episkleritt er en betennelse i en tynn hinne som ligger utenpå den hvite senehinnen til øyet. Bortsett fra rødt øye og tåreflod gir tilstanden få plager, og den går i de fleste tilfeller over av seg selv.

Hva er episkleritt?

Episkleritt er en betennelsestilstand i episklera, en hinne som ligger mellom det hvite på øyet og det tynne laget av slimhinne som ligger over. Det oppstår plutselig et rødt område på øyet, uten forutgående skade. Det er ingen synsforstyrrelser, synet er like skarpt som ellers. Tilstanden gir vanligvis ikke smerte, men det kan føles ubehagelig. Det er tåreflod fra øyet. I en del tilfeller har personen hatt tilstanden før.

Episkleritt er en ganske vanlig tilstand. I åtte av ti tilfeller kommer episkleritten på bare det ene øyet. Tilstanden er hyppigere hos kvinner enn hos menn.

Årsak

Årsaken til episkleritt er ukjent. Betennelsen skyldes vanligvis ikke bakterier eller virus, unntakene er sjeldne tilfeller forårsaket av herpes zoster på øyet eller borreliainfeksjon etter flåttbitt. I en del tilfeller er øyebetennelsen relatert til annen autoimmun sykdom. Av en eller annen grunn går kroppens forsvarsceller til angrep på episklerahinnen, slik at det oppstår en betennelsestilstand i hinnen. Sykdommer som øker risikoen for at det kan oppstå episkleritt, er blant annet: leddgikt, systemisk lupus erytematosus (SLE, lupus), vaskulitter (blodårebetennelser), Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt (begge sistnevnte er autoimmune betennelsessykdommer i tarmkanalen). Ved episkleritt i sammenheng med annen autoimmun betennelsessykdom vil begge øynene kunne rammes.

Likevel, de aller fleste som får episkleritt, har ingen kjente risikofaktorer eller underliggende sykdommer.

Diagnosen

Diagnosen stilles på grunnlag av sykehistorien og det legen finner ved undersøkelse av øyet. Blodprøver er som regel ikke nødvendig med mindre det er mistanke om annen sykdom som årsak til betennelsen.

Behandling

Behandlingens hensikt er å stanse betennelsestilstanden og å lindre symptomene. I milde tilfeller er behandling ikke nødvendig, siden sykdommen som oftest går tilbake av seg selv i løpet av én til tre uker uten varige mén.

Symptomdempende behandling kan være kalde omslag på øynene, bruk av kunstig tårevæske eller betennelsesdempende reseptfrie midler som for eksempel ibuprofen.

Ved mer uttalt episkleritt velger man å behandle, fordi betennelsen da går raskere tilbake. Det gis da kortikosteroiddråper. Disse medikamentene vil stanse betennelsestilstanden.

Prognose

Tilstanden er ufarlig. Den gir sjelden komplikasjoner, og den skader ikke synet. Som regel går tilstanden tilbake av seg selv i løpet av én til tre uker. En bør være oppmerksom på at tilstanden har en tendens til å komme tilbake etter måneder eller år. Behandlingen blir da den samme, og resultatet like bra.

Vil du vite mer?

Illustrasjoner