Informasjon

Sykdommer i tåreveier og tårekjertel

Tåreapparatet består av en større tårekjertel som ligger under øvre øyelokk, en tåresekk inn mot neseroten og en tårekanal som fører overskuddet av tårevæske ned i nesen.

Hva er tåreveis- og tårekjertelsykdom?

Test på tåredrenasjen

Tåreapparatet består av en større tårekjertel som ligger innunder øvre øyelokk, en tåresekk og en tårekanal. Tåresekken samler opp tårevæske i øyekroken ved neseroten, og en tårekanal bringer tårene fra øyet og ned i bakre del av nesen. Tåreveier- og tårekjertelsykdommer kan deles i tre:

  • Tåreveisstenose er manglende drenasje (avløp for væske) via tåreveiene
  • Tåresekksbetennelse
  • Tårekjertelbetennelse

Tåreveisstenose hos små barn kjennetegnes av gjentakende renning av væske, ofte med puss, fra øyet eller øynene. Væsken kommer fra øyekroken nærmest nesen. Tåreveisstenose hos spedbarn er svært vanlig og er en medfødt tilstand.

Betennelse i tåresekken eller tårekjertelen gir varierende grader av smerte, hevelse og væsking rundt øynene.

Betennelse i tåresekken kan føre til at tårekanalen, som skal fungere som et avløp for tårene fra øyet og ned til nesen, blir tett. Dette er en vanlig årsak til stadig tåreflod hos voksne. Betennelse i tårekjertelen er sjeldnere, men kan forekomme samtidig med en virusinfeksjon, som kusma, meslinger og influensa, eller annen infeksjonssykdom, f.eks. skarlagensfeber.

Årsaker

Tette tåreveier hos små barn skyldes en medfødt hinne i tårekanalen som løsner av seg selv - barnet er født med tett eller trang tårekanal. Tette tårekanaler disponerer for betennelse i tåresekken. Betennelse i tåresekken skyldes oftest en infeksjon med bakterier.

Tåresekken ligger i området mellom øyekroken og nesen.

Betennelse i tårekjertelen er sjelden, og skyldes oftest virus, men når det allerede er en virusbetennelse i tårekjertelen, kan det komme en infeksjon med bakterier i tillegg.

Diagnosen

Sykehistorien og øyefunnene gir diagnosen. Betennelse i tårekjertelen gir hevelse og ømhet i øvre øyelokk. Ved betennelse av tåresekken blir det hevelse, rødhet og smerter/ubehag i indre øyekrok, og ofte kommer det puss i øyekroken. Ved trykk i øyekroken ved neseroten lar det seg ofte presse puss ut av tåresekken ved betennelse der. Dersom det renner tårer, men ikke er rødhet eller hevelse, er tårekanalen tett men uten betennelse. 

Behandling

Hos de aller fleste spedbarn åpnes tårekanalen av seg selv. Det kan ta mange måneder, opptil 2 år før det skjer. Eneste behandling i mellomtiden er påpasselig vask med lunkent vann dersom det legger seg verk/materie på øyelokkene. Det kan være nødvendig med lokal behandling med antibiotika-øyedråper dersom det utvikler seg en infeksjon. Ellers kan du ved tette tårekanaler hos barn, massere forsiktig over tåresekken, som ligger i området mellom øyekroken og nesen, for å få tømt ut verk.

I sjeldne tilfeller ved betennelse i tåresekken, når tåresekken blir rød og hoven, er det nødvendig med antibiotikabehandling. Skjer dette gjentatte ganger, kan det også være behov for operasjon. 

Hos småbarn med tett tårekanal er det aktuelt å åpne denne ved hjelp av sonde, men dette gjøres ikke før etter fyllte 2 år. 

Virusbetennelse i tårekjertelen, som nesten bare forekommer hos voksne, kan forsøksvis behandles med NSAIDs (betennelsesdempende medisiner) i tablettform. Det kan også her gis lokaltvirkende antibiotika for å unngå at det oppstår en infeksjon med bakterier i tillegg til virusinfeksjonen. 

Prognose

Medfødt tett tårekanal hos spedbarn helbredes vanligvis av seg selv i løpet av de 2 første leveår og trenger sjelden behandling. Betennelse i tåresekken kan bli kronisk på grunn av dannelse av forsnevringer i tåreveiene. Operasjon er da nødvendig.

Ved betennelse i tåresekk eller tårekjertel kan det i sjeldne tilfeller utvikles svull eller verkebyll og spredning av infeksjonen til vevet rundt. Dette krever mer intens behandling med antibiotika, og eventuelt også operasjon.

Vil du vite mer?