Informasjon

Trakom

Trakom er en kronisk infeksjon i hornhinnen forårsaket av bakterien Chlamydia trachomatis, og det er den vanligste infeksiøse årsaken til blindhet i verden.

Temaside om Korona

Hva er trakom?

Trakom er en kronisk infeksjon i hornhinnen forårsaket av bakterien Chlamydia trachomatis, og det er den vanligste infeksiøse årsaken til blindhet. Når infeksjonen blusser opp gjentatte ganger, forårsaker det en arrdannelse i øyelokkene. Arrdannende trakom gir ofte et øvre øyelokk som er forkortet og vridd innover (entropium) og øyelokkshårene skraper på hornhinnen (trikiasis). At det hele tiden skrapes på hornhinnen, resulterer i fortetninger i denne, noe som kan medføre blindhet.

Trakom er blant de mest utbredte sykdommer i verden med beregnet forekomst på anslagsvis 200 millioner mennesker i 37 ulike land, de fleste av dem som rammes er barn. Sykdommen finnes først og fremst i utviklingsland, i tropiske og subtropiske områder. Arrdannende trakom er hyppig i store områder av Afrika, Midt-Østen, Sydvest Asia, India, blant aboriginere i Australia og i enkelte områder i Sentral- og Sør-Amerika. Sykdommen er ikke lenger aktuell i Skandinavia, men den er å finne i flere områder rundt Middelhavet.

Cirka 1,9 millioner mennesker er blinde eller i risiko for blindhet som en følge av trakom. I områder hvor forekomsten av trakom er høy, kan 60-90 prosent av alle barn under skolealder ha aktivt trakom. Hos voksne i disse områdene finner man at 75 prosent av kvinnene og 50 prosent av mennene over 45 år kan vise tegn på arrdannende sykdom.

WHO har som målsetting å fjerne trakom som et folkehelseproblem innen år 2020 (SAFE strategy/GET2020).

Årsak

Trakom er mest utbredt ved trangbodde, dårlige hygieniske forhold i tropiske strøk.

Selve sykdommen skyldes en bakterie (Chlamydia trachomatis). Denne smitter blant annet gjennom kontakt, men en tror også at trakom kan spres via fluer. Infeksjonen utløser lokale betennelsesforandringer med påfølgende arrdannelser. Spesielt er slimhinnen på innsiden av øyelokkene utsatt for denne infeksjonen. Arrdannelser på øyelokket kan føre til skrumpning og feilstilling av øyelokket (entropium) slik at øyehårene irriterer hornhinnen (trikiasis). Denne irritasjonen og betennelsen av hornhinnen er årsaken til at sykdommen kan føre til blindhet.

Diagnosen

Tilstanden begynner ofte som et rødt øye med irritasjon og ruskfølelse. Ved gjentatte infeksjoner utvikles etter hvert kronisk infeksjon med vedvarende betennelsesforandringer, fortykkelse og etter hvert arrdannelser og feilstilling av øyelokket. Sykdommen mistenkes ved betennelser i øyelokket og på det ytre av øyet etter opphold i områder med smittefare. Diagnosen bekreftes dersom man påviser den aktuelle bakterien i prøver fra øyet.

Stadier av trakom

Stadium I: En betennelse (konjunktivitt) i den ytterste øyehinnen, først og fremst på innsiden av øvre øyelokk. Man kan også se små blærer på innsiden av øyelokket (follikler). Det vil være økt tilvekst av blodårer på hornhinnen (kornea) fra oversiden.

Stadium II: Infeksjonen på øyet er mer uttalt, slimhinnen er blitt fortykket som følge av den vedvarende konjunktivitten.

Stadium III: Påvisbare arrdannelser i bindehinnen i øyet (konjunktiva). Tilveksten av blodårer på hornhinnen blir kratigere.

Stadium IV: Arrdannelser og feilstillinger av øyelokk. Den overflatisk innveksten av blodkar i hornhinnen har fått arrdannelse og kanskje drag av bindevev. Etter hvert kan trakomet også kompliseres av hornhinnebetennelse (keratitt).

Stadium V. Hornhinnen er helt tett og det foreligger uopprettelig blindhet.

Behandling

Formålet med behandlingen er å helbrede infeksjonen og korrigere skader. For å helbrede infeksjonen er antibiotika i tablettform nødvendig. Øyedråper gis i noen tillfeller, enten som behandling alene eller sammen med tablettbehandling. Skader og feilstillinger kan man forsøke å rett opp kirurgisk, men er disse først oppstått er ofte ikke kirurgi nok til at det blir helt bra.

Det viktigste en selv kan gjøre for å unngå denne tilstanden er ansiktsvask og god hygiene. Dersom en holder barna rene i ansiktet har dette dokumentert forebyggende effekt. Det er også viktig å behandle den akutte betennelsen (konjunktivitten) om den oppstår. Dette beskytter mot arrdannelser fra en vedvarende infeksjon. Fjerning av fluer med insektsmidler har sannsynligvis effekt.

Prognose

Den første episoden med betennelse (konjunktivitt) går alltid tilbake av seg selv. I de områdene hvor smitte er vanlig vil en få stadig nye infeksjoner. Dette fører på sikt til en kronisk infeksjon. Arrdannelsen fra infeksjonene får øyevippene til å skrape på hornhinnen, noe som igjen forverrer arrdannelsen på øyet. Faren for arrdannelser i hornhinnen og synssvekkelse øker med økende alder. De fleste som blir blinde mister synet i voksen alder.