Informasjon

Blåøye

Blåøye skyldes blødning i vevet rundt øyet. Siden huden her er nokså løs, er dette et ganske vanlig fenomen. I de fleste tilfeller er det en triviell skade, men smerter og synsproblemer tilsier at du bør søke lege snarest.

Hva er et blåøye?

Blåøye er et vanlig fenomen etter skade/støt mot ansiktet/øyeregionen. Det er et resultat av en blodansamling under huden rundt øyet. Da huden her er veldig løs, gir det rom for betydelig hevelse, og ansamlingen med blod vil gjøre hevelsen mørk, noe som er opphavet til det folkelige navnet på tilstanden. (Det at huden her er løs og inviterer til hevelse, er også årsaken til at enkelte plages med "poser" eller hevelse under øynene om morgenen.)

De fleste blåøyer er heldigvis resultat av små og ufarlige skader, og de fleste tilheles i løpet av noen dager. Oftest skyldes skaden støt og påfølgende hevelse rundt øyet, og selve øyet er som regel uskadd.

Om du mistenker skade på selve øyeeplet (støt mot øyet), eller om du får et vaskebjørnaktig utseende med ringer rundt begge øyne, vil det være fornuftig å få skaden vurdert av en lege.

Årsaker

Som regel skyldes dette et slag eller støt mot øyet eller nesen. Om du slår nesen kraftig, kan dette føre til hevelse under begge øyne. Dette skyldes at væske fra skaden samles i den løse huden under øynene. Også kirurgiske inngrep i ansiktet, for eksempel på kjeve eller nese, kan føre til hevelse under øynene. Andre faktorer som kan gi hevelse rundt øynene, omfatter allergiske reasjoner, bitt, infeksjoner og tannbehandling.

Dersom du etter støt mot hodet opplever å få mørke ringer rundt begge øyne, vil det være lurt å få dette sjekket av en lege da det kan være uttrykk for et skallebrudd. I de fleste tilfeller er dette heldigvis ikke tilfelle.

Symptomer

De plagene som oftest forbindes med blåøye, er selvfølgelig misfarging, hevelse og smerter. I et vanlig forløp vil en hevelse starte som rød og uskyldig, men i mange tilfeller vil dette endre seg. Et blåøye kan gi et ganske fargerikt forløp, og det er ikke sjelden at man finner igjen farger som dyp lilla, gult, grønt og svart. De første dagene vil hevelsen kunne bli større - fordi det fortsatt blør i underhuden og/eller at blødningen utløser en mild betennelsesreaksjon (inflammasjon), før prosessen snur og hevelsen forsvinner i løpet av et par uker.

De første dagene etter skaden kan hevelsen gjøre synet uskarpt og øyet vanskelig å holde åpent. Heldigvis er det sjelden med alvorligere synsproblem. Hodepine er også en vanlig følgesvenn til blåøyet (som regel skyldes jo skaden et støt mot hodet).

Når bør lege kontaktes

De fleste blåøyer er mindre skader som heler seg selv i løpet av noen dager. Kalde omslag og litt smertestillende kan hjelpe på ubehaget. Dersom du mistenker skader på selve øyeeplet, eller at du får synsproblemer, bør du få dette vurdert snarest av en lege.

Tegn som innebærer at du bør få vurdert skaden av lege:

  • Dobbeltsyn, synstap eller andre endringer i synet
  • Bevissthetstap i eller etter skadeøyeblikket
  • Problemer med å bevege øyet
  • Blod eller klar væske som renner fra nese eller ører
  • Blod på selve øyeoverflaten, eller synlige skader på øyeeplet, eventuelt fremmedlegeme som sitter fast i eller på øyet
  • Vedvarende hodepine eller annen sterk smerte
  • Dersom hevelsen ikke skyldes skade
  • Dersom du har tegn til infeksjon - varme, rødhet og puss i fra skadestedet
  • Dersom skaden ikke er begynt å bli bedre etter 2-3 dager
  • Øvrige tegn på alvorlig skade. F. eks. utslåtte tenner, benbrudd i forbindelse med skaden, bevissthetstap, personlighetsendringer etter skaden, kuttskader som trenger behandling eller at vedkommende står på blodfortynnende behandling (f.eks. Marevan, salisylat)

I noen tilfeller vil legen ha behov for ytterligere hjelpemidler for å vurdere skaden din. Det kan være røntgen eller annen bildediagnostikk, eller å få dryppet litt fargestoff på øyet ditt for så å se om det foreligger skade av hornhinnen. Eventuelt vil legen henvise deg videre til øyelege.

Behandling

Det første du bør gjøre om du får et blåøye, er å prøve å dempe hevelsen og smerten. Enklest gjøres det ved å legge kalde omslag mot det skadete området. Det får blodkarene til å trekke seg sammen og dermed reduseres væskeansamlingen i skadeomerådet. Behandlingen vil gjøre huden i området nummen, og smerten dempes. Det beste er om du klarer å klemme en kuldepakke mot skaden i cirka 20 minutter i løpet av hver time (mens du er våken) det første døgnet. Is bør ikke legges direkte mot huden, da dette kan gi kuldeskader av huden. Legg heller isen i et stykke klede (f.eks. en håndduk) og hold det mot skadestedet. Har du ikke isbiter tilgjengelig, kan disse for eksempel byttes ut med en pakke frosne grønnsaker eller liknende. Også den bør pakkes inn i en håndduk eller liknende. Å legge et rått kjøttstykke mot skaden er et gammelt råd, som ikke er å anbefale. Det har ingen effekt. I tillegg risikerer du at bakterier kan trenge inn under huden gjennom små rifter.

Andre tiltak kan være inntak av lette smertestillende medikamenter, paracetamol, hvile og eventuell beskyttelse av skaden slik at den ikke forverres. Ellers er det bare å ta tiden til hjelp - god bedring!