Informasjon

Skrapeskade på hornhinnen

Hornhinnen er utsatt for skader der det oppstår små rifter eller avskrapninger av det ytterste cellelaget. Symptomene kommer umiddelbart i form av smerter, lysskyhet, og tåreflod.

Hva er skrapeskade på hornhinnen?

En skrapeskade på hornhinnen (korneaerosjon) er en avskrapning av større eller mindre deler av hornhinnens overflatelag, eventuelt bare en rift i hornhinnen. Det oppstår umiddelbart smerter, lysskyhet (smerter når det kommer lys i øyet), følelse av å ha rusk på øyet og tåreflod.

Tilstanden er ganske vanlig og er en av de hyppigste årsakene til rødt øye.

Hornhinnen (kornea)

 

Øyets oppbygning

Hornhinnen, kornea, består av en gruppe høyt organiserte celler og proteiner og har tre funksjoner:

  • Beskyttende barriære
  • Filtrering av sollysets ultrafiolette stråler
  • Refraksjon - hornhinnen er ansvarlig for 65 til 75 prosent av øyets kapasitet til å fokusere lyset på netthinnen.

Hornhinnen må være fullstendig transparent for å kunne bryte lyset optimalt. Derfor inneholder hornhinnen ingen blodårer, og den ernæres av tårer, oksygen i luften og væsken i fremre kammer av øyet. 

Årsak

Skrapeskader i hornhinnen oppstår vanligvis etter overflatiske skader, slik som av en gren som slår mot ansiktet, fingernegl eller en mascarabørste. Kontaktlinser kan også gi slike skader ved uforsiktig innsetting, uttaking eller langvarig bruk. Andre årsaker er fremmedlegeme, kjemiske skader eller UV-skader.

Deler av hornhinnens ytterste lag blir skrapet av som følge av skaden. Dette vil irritere øyet og fører til smerter.

Diagnosen

Diagnosen stilles på grunnlag av sykehistorien og funn ved legeundersøkelsen. Legen vil ev. dryppe lokalbedøvelse på øyet og bruke et fargestoff, fluorescein, som legger seg i sårflaten på hornhinnen og synliggjør hvor skaden sitter.

Behandling

Hensikten med behandlingen er først og fremst å lindre symptomene. I de aller fleste tilfeller gror skaden av seg selv, og den viktigste behandlingen blir å gi smertestillende tabletter som paracetamol.

Det har vært vanlig å behandle med antibiotika lokalt, for eksempel kloramfenikol øyesalve, samt å legge på en øyebandasje. Dagens kunnskap tilsier at det sannsynligvis ikke er nødvendig, og at øyebandasje kan virke mot sin hensikt. Hensikten med å gi antibiotika er å forebygge infeksjon, men skadene på hornhinnen synes å tilhele uansett. Dog dersom det er lite bedring, eventuelt forverring i løpet av de nærmeste en til tre dagene, kan det bli aktuelt med mer omfattende behandling. 

Vanlige kontaktlinser må ikke brukes før øyet er helt tilhelet. Terapeutiske bandasjelinser brukes iblant av øyespesialistene.

Behandling av kontaktlinseskade

Personer som bruker kontaktlinser har ofte vekst av bakterien Pseudomonas aeruginosa og andre gram-negative organismer som del av bakteriemiljøet på øyet. Det er bakterier som kan gi infeksjoner som utvikler seg raskt på øyet. Derfor kreves hos disse mer aktsom behandling og oppfølging ved hornhinneskader og det gis vanligvis behandling med lokalt antibiotikum. Avskrapninger forårsaket av kontaktlinser skal ikke behandles med øyelapp på grunn av risikoen for infeksjon og bør kontrolleres daglig av lege inntil avskrapningen er tilhelet. De gamle kontaktlinsene bør kastes og nye bør ikke settes på før avskrapningen er tilhelet og symptomene borte.

Ved en hornhinneskade kan en bakterieinfeksjon i verste fall - men svært sjelden - medføre at det går hull på hornhinnen, og det oppstår et varig synstap. Ved tegn til infeksjon i et sår på hornhinnen anbefales umiddelbar henvisning til øyelege fordi dette kan føre til varig øyeskade.

For å unngå fremtidige episoder med hornhinneskade er det viktig at du er informert om nødvendigheten av god linsehygiene og å unngå bruk av langtidslinser.

Hvordan er prognosen?

Overflatiske skader blir raskt reparert, vanligvis i løpet av 24 til 48 timer. Hvis skaden er utbredt eller trenger dypere ned i hornhinnen, vil tilhelingen ta lengre tid - fire til fem døgn. Dype rifter kan på sikt gi arr i hornhinnen og nedsatt syn. Dersom du etter en skrapeskade på hornhinnen ikke er blitt bedre i løpet av to døgn, bør du oppsøke lege. Forverring av smerter, økende nedsatt syn eller annen forverring bør også føre til legekontakt.

Vil du vite mer?